Har Ni idéer som fastnat?

Idéservice förmedlar idéer och uppfinningar för utveckling!

Idéservice är en matchningstjänst där människor och organisationer som har idéer och uppfinningar, kan hittas av inkubatorer, företag, forskare, studenter eller andra människor som söker utvecklingsprojekt.

Idéer är grunden till innovation och tillväxt!

Idéservice är lösningen när det saknas tid, man inte vet hur, det saknas kunskap om teknik, material och tillverkning, det saknas kapital, man saknar behörigheter, man inte orkar, hälsan inte räcker till, man behöver hjälp att utveckla eller kommersialisera sin idé/uppfinning.

Utvecklingsuppdrag?

Om Du passivt vill vara med i utvecklingen av Din idé, kan Du engagera andra att driva utvecklingen av Din idé och känna Dig delaktig.

Sälja eller licensiera?

Är Du redo att sälja eller licensiera bort Din idé? Det kan ge Dig möjligheten att se Din idé utvecklas till det Du drömt om och hjälpa andra människor.

Ge bort?

Känner Du att Din idé är betydelsefull för mänskligheten, miljön eller hälsan? Då kan Du ge bort Din värdefulla idé/uppfinning för att den skall skapa en bättre värld.

Testa Dina idéer och uppfinningar!

Not: Registrering i Idéservice kräver att förmedlade idéer är en sk hållbar idé. Detta innebär att Du kontrollerat att Din idé är unik och att det finns en marknad. Detta leder till att förmedlade idéer håller hög kvalitet och oftare leder till innovation vilket alla parter tjänar på! Du lär Dig i Uppfinnarservice hur Du utvecklar en hållbar idé!

Låt oss utveckla fler idéer och uppfinningar!

Testa och verifiera Dina idéer!

Process:

1 – Du publicerar begränsad information om Din idé/uppfinning, som inte avslöjar några hemligheter, men som räcker för att väcka mottagarens intresse.

2 – Vi granskar Din registrering och publicerar den efter godkännande eller korrigeringar.

3 – Intressenter söker i Idébanken efter intressanta idéer och uppfinningar att vidareutveckla. När de hittar Din idé och vill veta mer, kontaktar de Innovationssupport.

4 – Vi granskar intressenten samt tillser att det tecknas sekretessavtal samt avtal om Fair Innovation.

5 – Du och intressenten diskuterar ett samarbete och tecknar vid
behov letter of intent, samarbetsavtal alt säljer/licensierar Du Din
idé/uppfinning gentemot att intressenten utvecklar idén/uppfinningen.

Registrera Din idé/uppfinning:

Om Du har en idé eller uppfinning, kan Du registrera den i Idéservice . Detta innebär att Du publicerar Din idé/uppfinning för matchning gentemot andra som söker intressanta och spännande idéer/uppfinningar att vidareutveckla. Du/Ni får här möjligheten att se Din/Er idé/uppfinning utvecklas!

Kostnader:

Anslutna Innovationsprogram publicerar sina idéer/uppfinningar kostnadsfritt.

Övriga personer och företag som vill registrera sin idé/uppfinning i Idéservice debiteras 795 kr plus moms/registrering som publiceras oavsett tidslängd. Avgiften faktureras med 30 dagars betalningsvillkor efter mottaget, godkänt och publicerad registrering. Vid utebliven betalning eller vid grov misskötsel stängs registreringen ned.

Vill Du testa och utveckla Din idé?

Innovationssupport hjälper kreativa människor och företag att utveckla fler innovationer snabbare genom certifierade innovationsprogram och innovativa verktyg.