Söker Ni bra idéer?

Idéservice förmedlar idéer och uppfinningar för utveckling!

Idéservice är en matchningstjänst där människor och organisationer som har idéer och uppfinningar, kan hittas av inkubatorer, företag, forskare, studenter eller andra människor som söker utvecklingsprojekt.

Vill Ni utveckla hållbara idéer och uppfinningar?

Idéservice är en matchningstjänst där idéer och uppfinningar hos uppfinnare, ingenjörer, forskare, programmerare, designers mfl samlas när de inte kan, hinner eller saknar resurser att färdigutveckla sin idé/uppfinning.

Utvecklingsuppdrag?

Vill Ni samarbeta aktivt för att vidareutveckla kreativa idéer genom ersättning, partnerskap, provision eller delägarskap?

Köpa eller licensiera?

Är Ni intresserade av att köpa eller licensiera hållbara idéer med stor potential som av olika skäl, fastnat i innovations-processen?

Ge bort?

Brinner NI för att utveckla innovationer som hjälper mänskligheten, miljön eller hälsa? Det finns flera sådana idéer som fastnat hos kreativa människor och företag.

För kreativa människor och företag!

Not: Registrering i Idéservice kräver att förmedlade idéer är en sk hållbar idé. Detta innebär att vi kontrollerat att en idé är unik och att det finns en marknad. Detta leder till att förmedlade idéer håller hög kvalitet och oftare leder till innovation vilket alla parter tjänar på! Du lär Dig i Uppfinnarservice hur man utvecklar en hållbar idé!

Utveckla fler idéer och uppfinningar!

Testa Dina idéer och uppfinningar!

Process:

1 – Innehavaren publicerar information om sin idé/uppfinning.

2 – Vi granskar registreringen, gallrar bort oetiska och ej hållbara idéer och uppfinningar samt publicerar den efter godkännande i Idéservice .

3 – Du söker som intressent i Idébanken efter idéer och uppfinningar att vidareutveckla. När Du/Ni hittar en idé/uppfinning och vill veta mer, kontakta Innovationssupport.

4 – Vi kontaktar alla parter samt tillser att det tecknas sekretessavtal samt avtal om Fair Innovation.

5 – Du och innehavaren diskuterar samarbetet och tecknar vid behov letter of intent, samarbetsavtal alt köper/licensierar Du en idé/uppfinning för vidare utveckling.

Sök idéer/uppfinningar:

Ni får erbjudanden om matchande idéer och uppfinningar ur vår Idébank inom ett antal branschområden. När Du/Ni hittar intressanta idéer/uppfinningar som Ni vill veta mer om, kontaktar Ni oss.

Kostnader:

Anslutna Innovationsprogram publicerar sina idéer/uppfinningar kostnadsfritt.

Det är gratis att söka idéer och uppfinningar i Idébanken, däremot kan vissa givare vilja ha omnämnanden eller en ringa kompensation. Vi lämnar ingen support till ej anslutna kunder.

Not: Vi avskriver oss allt ansvar för mellanhavande, skatter, tvister eller andra åtagande som uppstår mellan parterna.

Vill Ni utveckla fler innovationer?

Innovationssupport hjälper kreativa människor och företag att utveckla fler innovationer snabbare genom certifierade innovationsprogram och innovativa verktyg.