Vill Ni sälja eller licensiera ut Er innovation?

Sälj eller licensiera ut Er innovation!

2/3-delar av Sveriges uppfinnare uppger att de vill sälja eller licensiera sin färdiga uppfinning och fortsätta utveckla nya idéer och uppfinningar. Kommersialiseringsservice som utvecklats av Innovationssupport, hjälper ingenjörer, forskare, uppfinnare och innovatörer mfl. att hitta köpare, licenstagare och partners.

Hur kan vi hjälpa Er förmedla innovation?

Vårt mål är att förmedling av Er innovation skall vara träffsäker, enkel och snabb!

Sälja innovation?

Sälj Er innovation inklusive alla rättigheter (patent, designskydd etc) för en engångsavgift!

Licensiera ut innovation!?

Licensiera ut Er innovation till en eller flera licenstagare för en licensavgift per period eller försäljning!

Sälj eller licensiera ut Er innovation!

Kontrollera om Din innovation är klar för marknaden!

Not: Registrering i Köp och säljservice kräver att förmedlade innovationer är helt klara eller redan finns på marknaden. Detta innebär att Du utvecklat en fungerande slutprodukt, tjänst eller system som är nytt och unikt samt ger en bevisad förbättringseffekt i jämförelse med andra lösningar på marknaden. Du lär Dig i Uppfinnarservice hur Du utvecklar en hållbar idé!

Krav:

Innan Din innovation publiceras för försäljning eller licensiering behöver den vara redo för kommersialisering. Följande kriterier måste vara uppfyllda innan Du kontaktar oss:

  • Uppfinningen är ny och unik!
  • Det finns en fungerande prototyp!
  • Uppfinningen har ansökts om eller erhållit patent/designskydd med möjlighet till prioritet!
  • Uppfinningen är redo för marknaden samt har internationell potential!
  • Det finns marknadsanalys, budgetar och presentationsmaterial! (Vi kan ev bistå med detta)
  • Du har använt Uppfinnarservice för att uppfylla begreppet hållbar uppfinning!
  • Du är som innovatör redo att kommersialisera Din uppfinning!
  • Du har signerat avtal om sekretess och Fair Innovation™!

Vårt mål är att Din innovationsförmedling
skall vara träffsäker, enkel och gå snabbt!

Kostnader:

Vi debiterar en uppstartskostnad på 19 500 kr plus moms vid uppstart av en förmedling via köp och säljservice för våra kostnader. Vi debiterar sedan en överenskommen provision eller fast avgift beroende på vår arbetsinsats.

2 alternativ:

När Du som uppfinnare/företag vill sälja eller licensiera en innovation på marknaden har Du 2 alternativ:

1 – Sälja Din hållbara uppfinning eller innovation inklusive alla rättigheter (patent etc) för en engångsavgift!
2 – Licensiera ut Din uppfinning eller innovation till en eller flera licenstagare för en licensavgift!

Kommersialiseringsservice omfattas av Safe Innovation™!

Process:

1 – Kontakta oss! (skicka inte hemligt material över internet!)
2 – Skicka in alt möts vi för att ta emot Ditt material!
3 – Vi publicerar begränsad information om Din hållbara uppfinning!
4 – Intresserade köpare/licenstagare/partners kontaktar oss!
5 – Vi signerar sekretess och Fair Innovation™ med alla parter!
6 – Köpare/licenstagare/partners får tillgång till fördjupad information om Din uppfinning!
7 – Förhandling samt vid överenskommelse tecknas avtal!

Vill Du testa och utveckla Din idé?

Innovationssupport hjälper kreativa människor och företag att utveckla fler innovationer snabbare genom certifierade innovationsprogram och innovativa verktyg.