Är Du en problemlösare?

Få kostnadsfri forskning och utveckling!

I Problemservice kan Du/Ni som ansluten organisation/ medlem publicera det vi kallar hållbara problem, där andra kan hjälpa till att helt eller delvis komma med förslag och lösningar på problemet.

Hur kan vi lösa andras problem?

Är Du uppfinnare, innovatör, en kreativ människa eller ett företag som gillar att lösa problem? Du kanske redan har en lösning på de problem som andra publicerar här? Oavsett vilket är Dina kreativa lösningar viktiga för de som har problem!

Kan problemet undvikas?

Är det möjligt att helt eller delvis undvika problemet och dess konsekvenser?

Hur kan problemet lösas?

Vilka behov finns för att lösa det aktuella problemet och vad förväntas efter en utvecklad lösning?

En timmes problemlösning består av att under 55 minuter förstå problemet och 5 minuter till att hitta lösningen!
Albert Einstein
Fysiker

Sök och utveckla problemlösningar!

Söker Ni hållbara problem som behöver lösningar?

Defination:

Ett problem är det upplevda avståndet mellan det existerande och önskade tillståndet, oförstånd över en situation eller en avvikelse från en norm, standard eller status quo när lösningen inte är självklar eller omedelbart tillgänglig. Problemlösning är att eliminera avståndet eller korrigera avvikelsen.

Kostnader:

Problemservice är kostnadsfri för deltagare i Innovationsprogram. Vid ett löst problem, kan ersättning utgå, kontakta oss!

Hållbart problem:

En förutsättning för att Innovationssupport publicerar ett problem i Problemservice är att det är ett sk. hållbart problem!

Definition av ett hållbart problem:
Ett hållbart problem:
– går inte att undgå!
– är så nära ursprungsproblemet som det går!
– skapar varken lidande hos eller skadar människor, djur eller miljö!
– ger kundnytta och/eller samhällsnytta!

Exempel: Ett problem skall lösas så nära ursprungsproblemet som det går exv. istället för att rena vatten från gifter med nya innovativa vattenreningsfilter, bör problemlösningen ligga i att se till att det inte kommer några gifter i vattnet.

Vill Du testa och utveckla Din idé?

Innovationssupport hjälper kreativa människor och företag att utveckla fler innovationer snabbare genom certifierade innovationsprogram och innovativa verktyg.