FAQ - Vanliga frågor & svar

Innovationssupports Innovationsprogram består av 3 program;

  • Uppfinnarservice ökar kunskap hos människor och företag som stegvis vill utveckla sina idéer och uppfinningar.
  • Innovationsservice stödjer företag och organisationer som vill utveckla fler innovationer för att öka sin tillväxt och lönsamhet.
  • Innovationspartner är för fristående Innovationsledare som arbetar på uppdrag för flera kunder med att skapa innovation.

Syftet med ett Innovationsprogram är att överföra kunskap om hur innovationer testas, verifieras och utvecklas samt ge support och bidra med nätverk och samverkan.

Innovationsverktygen är öppna för användare av våra Innovationsprogram. Detta beror på att den information som förmedlas in i dessa verktyg, måste ha uppfyllt ett antal kriterier för att vi skall få bra kvalitet på de uppgifter som läggs in. Vissa användare såsom Specialister och Intressenter, kan dock lägga in sina uppgifter utan att använda ett Innovationsprogram, läs mer på hemsidan!

Ja, alla sidor, system och funktioner som vi använder är fullt responsiva dvs fungerar i mobiltelefoner, tablets, iPhone, iPad, Mac osv. Du behöver enbart ha internet.

Load More

SUPPORT!