Vill Ert företag utveckla innovationer?

Stimulera intern innovation och köp/licensiera färdiga innovationer!

Innovation är grunden för utvecklingen av expansiva och lönsamma företag. Innovation  kommer till företag antingen genom intern innovation bland verksamhetens personal eller genom köp/licensiering av innovationer utifrån.

Innovationsservice för expansiva och lönsamma företag!

Lär Er stimulera utveckling av innovation i verksamheten och få erbjudanden om färdigutvecklade innovationer:

Beslut om innovation!

Arbetet med att utveckla fler innovationer börjar med att ledningen tar beslut samt tillför de resurser som behövs.

Innovationspolicy!

Toppen, med beslut om att utveckla fler innovationer, behövs en innovationspolicy. Ladda ned gratis mall nedan!

Innovationsledare!

Det behövs någon som organiserar och leder utveckling av innovationer. Utbilda egen personal eller hyr in tjänsten!

Idésluss!

Med en idésluss samlar Ni enkelt in och bedömer värdefulla idéer från personal, kunder, leverantörer mfl.

Köp och licensiera!

Få erbjudanden om nya innovativa produkter och tjänster samt delta under utveckling av nya innovationer som partner.

Support & rådgivning!

Vi erbjuder support och rådgivning under utvecklingen av interna innovationer och förmedling av färdiga innovationer.

Innovationsservice hjälper företag stimulera intern innovation samt förvärva utvecklade innovationer!

Innovationsservice är ett Innovationsprogram för företag och organisationer som steg-för-steg stödjer utveckling av innovation både internt som genom förvärv av utvecklade innovationer.

  1. Ledningens beslut är starten!
  2. Fastställ en Innovationspolicy!
  3. Rekrytera och utbilda en innovationsorganisation!
  4. Starta en idésluss för personal, kunder och leverantörer!
  5. Skydda idéer, uppfinningar och innovation!
  6. Publicera problem!
  7. Förvärva utvecklade innovationer!
  8. Sälj/licensiera ut egna idéer och uppfinningar som hamnat på “hyllan”!
  9. Använd Innovationsupphandling!
  10. Följ utvecklingen i Ert Innovationsbokslut!

Innovationsservice baseras på en hållbar utveckling för att snabbare få fram bra idéer och uppfinningar som kan utvecklas till innovationer. Innovationsservice är ett medlemskap i olika nivåer med olika funktioner beroende på medlemskapsnivå.

Kom igång med innovationsarbetet utan kostnad!

Gå till vår onlinetjänst och ladda ned gratis checklista för att öka innovation!

Några vi jobbar med!

Vill Ni utveckla fler innovationer?

Innovationssupport hjälper kreativa människor och företag att utveckla fler innovationer snabbare genom certifierade innovationsprogram och innovativa verktyg.

SUPPORT!