Vill Ni förenkla utvecklingen av innovationer?

Använd våra smarta verktyg!

När Ni skall utveckla nya innovationer, behövs mycket stöd och hjälp. Innovationssupport har utvecklat en serie innovativa verktyg för att göra det enklare och snabbare att utveckla innovationer.

Verktyg som förenklar innovationsarbetet!

Innovationsverktygen är abonnemangstjänster som dock ingår utan kostnad i våra Innovationsprogram, Uppfinnarservice för kreativa människor och Innovationsservice för företag. Läs mer nedan om respektive verktyg!

Problemservice är mötesplatsen mellan företag och organisationers verkliga behov av problemlösning och FoU samt kreativa uppfinnare, forskare och ingenjörer som kan lösa dessa problem

Problemservice gör det även möjligt för andra företag att  erbjuda redan utvecklade problemlösningar.

I Idéservice kan kreativa människor och företag publicera idéer och uppfinningar som de inte vill, klarar eller orkar utveckla.

Idéservice samlar in halvfärdiga idéer och uppfinningar som fastnat i utvecklingsfasen och gör det möjligt för andra att utveckla dom vidare.

Vi bevakar samt förmedlar innovativa produkter och tjänster till företag, investerare eller affärsänglar mfl. som söker intressanta idéer, uppfinningar och innovationer.

Intresseservice förenklar och snabbar på mötet mellan nya innovationer och matchande intressenter.

Kreativa människor och företag som behöver en specialist exv. rådgivning, designer, CAD-ritning, patentombud, entreprenör och säljare mfl. hittar dessa enkelt och snabbt i Specialistservice.

Specialistservice har ett inbyggt ratingsystem för att garantera kunden hög kvalitet på förmedlad specialist!

Finansieringsservice förenklar att hitta rätt finansiering genom en omvänd sökfunktion bland olika finansieringsaktörer.

Finansieringsservice förenklar och snabbar på finansieringen samt medför bättre och aktuella ansökningar till respektive organisation!

Här kan uppfinningar säljas, köpas och licenseras som är redo för marknaden eller som redan på marknaden.

Innovationssupports utvecklingsprocess garanterar att förmedlade uppfinningar och innovationer håller hög kvalitet.

Kommersialiseringsservice förmedlar färdiga uppfinningar och innovationer!

Några vi jobbar med!

Vill Ni utveckla fler innovationer?

Innovationssupport hjälper kreativa människor och företag att utveckla fler innovationer snabbare genom certifierade innovationsprogram och innovativa verktyg.

SUPPORT!