Vill Du hjälpa Sveriges företag utveckla fler innovationer?

Gillar Du att arbeta med utveckling av idéer och uppfinningar?

Är Du social och trivs med att samverka för att skapa utveckling? Då är Du sannolikt lämplig att arbeta som certifierad Innovationsledare och bistå svenska företag med utveckling av interna idéer och uppfinningar samt förmedla innovationer mellan företag.

Vill Du hjälpa företag utveckla fler innovationer?

Hjälp människor, företag och organisationer utveckla fler innovationer för ökad tillväxt och lönsamhet:

1 - Bli innovationsledare!

Utbilda Dig till diplomerad Innovationsledare under 6 månader. Efter godkänd utbildning har Du möjlighet att certifiera Dig för att arbeta som anställd eller konsult och hjälpa företag utveckla innovationer.

2 - Onlineportal!

Du har som Innovationsledare tillgång till vår Onlineportal som innehåller information, länkar, mallar, checklistor osv som underlättar Ditt arbete hos kunden. Portalen är fullt responsive och fungerar i Din dator, smartphone, tablet osv.

3 - Onlinesupport!

Vår Onlinesupport hjälper Dig och Dina kunder besvara frågor och behov som dyker upp under Ditt arbete. Du har tillgång till vår interna diskussionsgrupp, där vi diskuterar, samarbetar och utvecklar vårt arbete för fler innovationer snabbare.

4 - Innovationsprogram!

Du arbetar som Innovationsledare med våra 2 Innovationsprogram, Uppfinnarservice för kreativa människor som har idéer och uppfinningar samt Innovationsservice för företag som har idéer och uppfinningar att utveckla samt som vill köpa, sälja eller licensiera in andras hållbara uppfinningar.

5 - Innovationsverktyg!

Du har tillgång till våra Innovationsverktyg under Ditt arbete som Innovationsledare. Detta medför att Du har tillgång till rikstäckande databaser med problem, idéer, specialister, finansiering osv för att underlätta samt effektivisera arbetet med utveckling av innovationer.

6 - Anställning/konsult!

Under tiden som Du gör Din utbildning eller efter diplomering, kan Du arbeta antingen som anställd eller som konsult för flera företag. Vid konsultarbete arbetar Du inom Ditt distrikt och arbetar med serviceavtal hos kunder som Du hjälper utveckla interna samt förvärva externa innovationer.

Vill Du testa om Du är lämplig?

Gör vårt onlinetest utan kostnad!

Några vi jobbar med!

Vill Ni utveckla fler innovationer?

Innovationssupport hjälper kreativa människor och företag att utveckla fler innovationer snabbare genom certifierade innovationsprogram och innovativa verktyg.

SUPPORT!