Förmedlingstjänst för innovativa produkter, tjänster och system!

Köp & säljservice

Hitta köpare eller säljare till färdigutvecklade innovationer.

Förmedlingstjänst av innovationer!

Köp och säljservice förmedlar färdigutvecklade innovationer mellan säljare och köpare.

Vill Ni sälja en innovation?

Har Du/Ni utvecklat en innovativ produkt, tjänst eller system som är helt redo eller som redan finns på marknaden och nu vill Du/Ni sälja eller licensiera den till någon?

Söker Ni innovationer?

Söker Ni innovativa produkter, tjänster och system där Ni kan utveckla verksamheten för ökad tillväxt, effektivitet och lönsamhet eller vill Ni starta ett nytt företag kring en ny innovation?

Not: Registrering i Köp och säljservice kräver att förmedlade innovationer är helt klara eller redan finns på marknaden. Detta innebär att Du utvecklat en fungerande slutprodukt, tjänst eller system som är nytt och unikt samt ger en bevisad förbättringseffekt i jämförelse med andra lösningar på marknaden. Ni lär Er i Uppfinnarservice hur Ni utvecklar en innovation!

Innovationer inom alla områden!

0
Intresseområden
0
I pipeline
0
Aktuella innovationer
0
Förmedlade innovationer

Vill Ni utveckla fler innovationer?

Innovationssupport hjälper kreativa människor och företag att utveckla fler innovationer snabbare genom certifierade innovationsprogram och innovativa verktyg.

SUPPORT!