Mer om Innovationssupport

Välkommen till fler innovationer!

Innovation är grunden till Sveriges välstånd, sysselsättning och välfärd. Innovation är en förutsättning för livskraftiga och lönsamma företag och uppstår hur, när och vart som helst.

Vilka är vi?

Innovationssupport är en del av SweInnvest AB som arbetar med utveckling av innovation

Vad är vårt mål?

Utveckla fler innovationer för expansiva och lönsamma företag som leder till jobb och välfärd

Vad gör vi?

Stödjer kreativa människor och företag med kunskap och system för matchmaking

Bakgrund

Sveriges företag behöver fler innovationer snabbare!

Innovationssupport är grundat utifrån omfattande arbete och erfarenhet av innovation och dess behov. Innovationssupport grundare Claes-Göran Hammar har bla arbetat som VD i större bolag, utvecklat flera framgångsrika företag, startat och byggt upp stiftelsen Swedish Innovators innovationsverksamhet samt hjälpt hundratals människor med idéer, uppfinningar och innovationer att testa och utveckla dessa vidare.

Innovationssupport fyller det identifierade tomrum av övergripande samordning mellan Sveriges kreativa resurser, stödorganisationer, akademi och näringsliv som tidigare försvårat samt fördröjt innovation.

Vår 6-K innovationsprocess!

6 kompetensområden som behövs för att utveckla innovationer:

01

Problemlösningar och idéer utvecklas inledningsvis hos kreativa människor som kan vara uppfinnare, forskare och ingenjörer mfl.

02

Specialist

En specialist behövs inom specifika områden för att hjälpa uppfinnaren testa, verifiera och utveckla en uppfinning exv forskning, design, patent.

03

Entreprenör

Vid start och drift av företag behövs en erfarna entreprenör som kan organisera produktion, order, leveranser, reklamationer, företagsledning osv.

04

Investerare

Utveckling av innovation samt utveckling av företag kräver både kapital och kunskap om ekonomisk tillväxt för företag.

05

Säljare

Marknadsföring och försäljning är helt avgörande för hur innovativa produkter och tjänster lyckas på marknaden.

06

Kunder

Kunders delaktighet i en innovationsprocess är viktig för utveckling av form, färg, design och funktioner. Kunden värderar hur effektivt ett problem är löst!

Hur hjälper vi Er?

Certifierade innovationsprogram ger kreativa människor och företag kunskap, mallar, länkar mm online för att snabbt och enkelt verifiera och utveckla innovationer.

Innovationsverktygen ger Er möjlighet att både snabbt och enkelt hitta problem, idéer, specialister inom olika områden, finansiering och färdigutvecklade innovationer mm.

Våra kunder får bla. tillgång till FAQ, diskussionsgrupper, ticketfunktion, innovationsrådgivning, projektplatsen, webinarier mm för att ge stöd och support.

Innovationssupport stödjer under hela innovationsprocessen dvs från problem till färdig innovation på marknaden.

Samtliga onlineportaler, innovationsprogram, innovationsverktyg mm är fullt responsiva dvs. de fungerar i smartphones (iPhone/Android), tablets, PC, Mac osv.

Vår innovationsrådgivning leds av kompetent personal som har omfattande kunskap och erfarenhet inom sina respektive specialistområden.

Färdiga projekt
projects-icon
Nöjda kunder
heart-icon
K+
Rader kod
code-lines-icon
Certifieringar
award-icon

Vill Ni utveckla fler innovationer?

Innovationssupport hjälper kreativa människor och företag att utveckla fler innovationer snabbare genom certifierade innovationsprogram och innovativa verktyg.

SUPPORT!