Våra samarbetspartners!

Tillsammans skapar vi fler innovationer snabbare!

Innovation är grunden till Sveriges välstånd, sysselsättning och välfärd. Samarbeten där alla bidrar i olika nivåer är helt avgörande för att få fram många idéer som kan testas och utvecklas till innovation.

Samarbetspartners för fler innovationer snabbare!

IKEA

Förmedling av färdigutvecklade uppfinningar som är redo för marknaden.

SKF

Problemlösningsuppdrag för friktionsminimerande teknik.

3M

Förmedling av personlig skyddsutrustning för krävande arbetsmiljöer.

Technopol

Forskning och utveckling av innovationer inom energi och cleantech.

ICC

Kostnadseffektiv produktion och tillverkning i länder med lägre kostnader.

Amazon

Global försäljningskanal av färdigutvecklade innovationer.

WIPO

Globala skydd av innovationer genom patent, designskydd och varumärke.

EUIPO

Imateriallrättsligt skydd av innovationer inom Europa.

Stockholms Internationella Handelsskola

Utbildning av innovationssäljare där Innovationssupport utbildar samt medverkar i ledningsgruppen.

Manufacturingguide

Onlineportal som länkar till tillverkning och produktion samt materialkunskap.

Vill Ni utveckla fler innovationer?

Innovationssupport hjälper kreativa människor och företag att utveckla fler innovationer snabbare genom certifierade innovationsprogram och innovativa verktyg.

SUPPORT!