Mötesplatsen mellan verkliga problem och kreativitet!

Publicera och hitta problem.

Problemservice löser verkliga problem!

Problemservice är en matchningstjänst mellan verkliga problem i företag och organisationer och den samlade utvecklingspotential som finns hos kreativa människor, företag och organisationer.

Har Ni problem?

Har Ni ett problem som Ni vill få löst men som Ni inte hinner, kan eller har resurser att lösa?

Är Du en problemlösare?

Är Du en kreativ person eller är Ni ett företag eller organisation som erbjuder kreativa produkter och tjänster?

Problem och problemlösare finns överallt!

0
Intresseområden
0
Förfrågningar
0
Under Problemlösning
0
Lösta Problem

Vill Ni utveckla fler innovationer?

Innovationssupport hjälper kreativa människor och företag att utveckla fler innovationer snabbare genom certifierade innovationsprogram och innovativa verktyg.

SUPPORT!