Finansiering för utveckling av företag och innovationer

Matchning av behov och erbjudanden av finansiering och kapital.

Söker eller erbjuder Ni finansiering?

Finansieringsservice är en matchningstjänst där personer med idéer och uppfinningar samt företag, enkelt kan söka vem som erbjuder kapital och finansiering.

Söker Ni finansiering/kapital?

Här söker företag och privatpersoner snabbt och enkelt, rätt finansieringspartner för utveckling av innovationer och företag.

Erbjuder Ni finansiering/kapital?

För organisationer, banker och finansiärer som erbjuder finansiering finns här en smart och träffsäker söktjänst.

Finansiering för alla branscher!

0
Intresseområden
0
Aktuella förfrågningar
0
Förmedlingar
0
Förmelad finansiering mkr

Vill Ni utveckla fler innovationer?

Innovationssupport hjälper kreativa människor och företag att utveckla fler innovationer snabbare genom certifierade innovationsprogram och innovativa verktyg.

SUPPORT!