Adress

Gamla Tylösandsvägen 100

302 42 Halmstad

Ring oss

0725 90 12 00

För ökad expansion och lönsamhet!

Vill ni utveckla fler innovationer snabbare?

Innovationsskolan lär er stimulera intern innovation, köpa och licensiera färdiga innovationer

Kom igång med innovation - Kostnadsfritt! 

 

+30

års erfarenhet
inom innovation

Från idé till innovation ...

Gör rätt från början!

Med en effektiv utveckling av fler innovationer, blir verksamheten både effektivare och mer lönsam. Innovation och utveckling är därav en mycket viktig del i en organisations tillväxt och lönsamhet.

 

Få hjälp och vägledning att snabbare och enklare utveckla fler innovationer samt genomföra andra verksamhetsförbättringar.

För fler interna innovationer - Stimulera personal och leverantörer att rapportera och lösa fler interna problem

Ta in fler externa innovationer - Attrahera fler hållbara idéer, uppfinningar och innovationer externt från kreativa människor

För fler innovativa affärer - Erbjuda kunder som söker innovativa lösningar attraktiva lösningar

Starta er 5-stegs innovationsresa nu!

Innovationsskolan lär er följa innovationsprocessen steg för steg:

Hitta aktuella

problem

 

Vilka problem har ni som  behöver lösas?

Utveckla

en idé

 

Utveckla en teoretisk lösning på problemen

Utveckla en

uppfinning

 

Bygg en uppfinning och testa att det fungerar

Skydda uppfinningen

 

Skydda er uppfinning med patent, mönsterskydd etc

Välj en

exit

 

Vill ni sälja, licensiera eller implementera i företaget?

För fler innovationer snabbare!

För fler innovation i företag och organisationer

Innovationssupport erbjuder genom innovationsskolan ett innovationsprogram i 3 steg för kreativa företag och organisationer som vill förenkla och snabba på utveckling av innovationer.

Börja med ett beslut

 

Arbetet med att utveckla fler innovationer börjar med att ledningen tar beslut samt tillför de resurser som behövs.

Ta fram en innovationspolicy

 

Toppen, med beslut om att utveckla fler innovationer, behövs en innovationspolicy. Ladda ned gratis mall via länken nedan.

 

Innovationscoachen leder arbetet

 

Det behövs någon som organiserar och leder utveckling av innovationer. Utbilda egen personal eller hyr in tjänsten.

Starta en idésluss

 

Med en idésluss samlar ni enkelt in och bedömer värdefulla idéer från personal, kunder, leverantörer mfl.

Köpa och licensiera

 

Få erbjudanden om nya innovativa produkter och tjänster samt delta under utveckling av nya innovationer som partner.

Support & helpdesk

 

Support 24/7/365 för verifiering och utveckling av idéer och uppfinningar samt diskussionsgrupper, FAQ och webinarier.

Fler innovationer i 3 steg

Innovationsservice är ett av innovationsskolans innovationsprogram som i 3 steg stödjer företag och organisationer att samla in och utveckla fler idéer och uppfinningar som kan utvecklas till innovationer på marknaden.

 

Steg 1 - Innovationsstarter

 

 • Ledningens beslut är starten
 • Fastställ en innovationspolicy och organisation
 • Publicera och lös problem
 • Utveckla idéer internt

 

Steg 2 - Diplomerad Innovationscoach

 

 • Starta en idésluss
 • Utveckla uppfinningar internt
 • Hitta idéer, uppfinningar och innovationer
 • Skydda er idé/uppfinning

 

Steg 3 - Certifierat Innovationsföretag

 

 • Köp och licensiera färdiga innovationer
 • Arbeta med innovationsupphandling
 • Gör innovationsbokslut

 

Innovationsservice baseras på en hållbar utveckling för att snabbare få fram hållbara idéer och uppfinningar som kan utvecklas till innovationer.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du några vanliga frågor och svar kring innovationsskolans innovationsprogram.

 

Klicka på menyn nedan för att expandera svaren!

    Vem kan använda detta? 

Dessa program är utvecklade för:

 

 • Kreativa människor som har idéer men som inte vet vad eller hur dom skall göra
 • Uppfinnare
 • Innovatörer
 • Forskare
 • Ingenjörer
 • Företag i alla storlekar och verksamheter
 • Organisationer inom stat, regioner och kommuner

 

dvs alla som har en idé.

    Vad är ett innovationsprogram?

Ett innovationsprogram är ett särskilt utvecklat program för att stimulera innovation och som bygger på att öka hastighet och genomströmning av idéer som kan testas och verifieras för att därefter utvecklas till innovationer på den globala marknaden.

 

Du hittar följande funktioner i ett innovationsprogram:

 

 • Certifierad onlineutbildning med checklistor, mallar etc
 • Innovationsverktyg med matchmakingfunktioner
 • God råd för att du ska undvika vanliga misstag
 • Safe Innovation för skydd under din innovationsproces
 • Diskussionsforum för stöd och råd
 • FAQ med vanliga frågor och svar

    Vad innebär en diplomering?

I arbetet med att utveckla innovationer har vi bla identifierat att det finns en brist på yrkeskunskap, innovationskvalitet och skydd av rättigheter. Vi har därav utvecklat flera processer för att öka kvaliteten på både de människor och de idéer som utvecklas under en innovationsprocess.

 

Diplomering av kompetens

 

 • Diplomerad problemlösare har en säkerställd kunskap och förmåga att lösa problem
 • Diplomerad uppfinnare kan utveckla en fungerande prototyp, design eller system som visar på en förbättring jämfört med andra lösningar på marknaden
 • Diplomerad innovatör har en förmåga och kunskap att lösa ett problem och föra lösningen till marknaden
 • Diplomerad innovationscoach leder företagets/organisationens arbete med att stimulera och utveckla innovation i alla nivåer

 

Certifiering av processer

 

 • Hållbart problem innebär att det bla utgår från grundorsaken
 • Hållbar idé betyder att det inte finns någon liknande lösning på marknaden
 • Hållbar uppfinning visar att uppfinningen löser problemet på ett bättre sätt samt är repeterbar
 • Hållbar kommersialisering är när allt är klart för lansering
 • Certifierat innovationsföretag arbetar med 5 steg för att utveckla fler innovationer snabbare

 

Du läser mer om respektive del under våra olika innovationsprogram.

    Hur hjälper det utveckla innovation?

Innovationssupport har identifierat att det saknas en oberoende mellanhand, som hjälper människor med idéer och företag att utveckla innovationer.

 

Innovationssupport har utvecklat de plattformar, koncept och innovationsprogram som finns tillgängliga i våra system. Detta innebär att vi själva inte aktivt deltar i utvecklingen av innovationer, utan står för drift samt utveckling av system och innehåll.

 

Detta innebär att vi inte direkt deltar i utvecklingen av din idé/uppfinning/innovation, utan istället indirekt förmedlar kunskap, information och hjälpmedel. Vi förmedlar och övervakar även när du anlitar samarbetspartners via våra serviceportaler. Du erhåller alltså den direkta hjälpen av de leverantörer som registrerats i dessa system.

 

Det är våra medlemmar som konstant bidrar till utveckling av innehållet i våra system och program. Detta innebär att alla vinner på denna samverkan, vilket gynnar utvecklingen av innovationer.

 

Innovationssupport är även den part som bistår vid tveksamheter, konflikter och oegentligheter mellan olika parter, för att få en oberoende bedömning.

    Hur skyddas min idé/uppfinning?

Innovationssupports innovationsprogram är i huvudsak digitala, vilket givetvis exponerar för ett antal risker. Vi har därav enbart publicerat allmänt känd information i våra innovationsprogram och kommer aldrig be dig att ladda upp information eller uppgifter om din idé/uppfinning utanför våra högkrypterade system (vi använder system med militär krypteringsgrad).

 

Vi har istället valt att du laddar ned samt skriver ut exv checklistor som du använder och förvarar lokalt hos dig.

 

Utöver detta, ingår vi i det globala skyddsprogrammet Safe Innovation, som arbetar för att förebygga och ingripa mot intrång i immateriella rättigheter. Safe Innovation innehåller bla en handbok med checklistor som ingår i ditt medlemskap.

    Fungerar det i min mobiltelefon?

Samtliga onlineportaler, innovationsprogram, innovationsverktyg mm är fullt responsiva dvs. de fungerar i smartphones (iPhone/Android), tablets, PC, Mac osv.

Starta utan kostnad att utveckla fler innovationer snabbare!

Starta er utbildning direkt!

Kom igång med innovation - Kostnadsfritt!

Vill ni hellre ha ett eget innovationssystem?

Kontakta oss för rådgivning och utveckling!

Kontakta oss för ett eget innovationssystem!

Innovationssupport hjälper kreativa människor och organisationer att utveckla fler innovationer snabbare

Copyright © 2023 Innovationssupport                             GDPR & Användarvillkor                             Powered by Zuport.se