Adress

Gamla Tylösandsvägen 100

302 42 Halmstad

Ring oss

0725 90 12 00

För dig som vill utveckla en framgångsrik innovation!

Är du kreativ och har en idé eller uppfinning?

Innovationsskolan lär dig lösa problem, testa och utveckla dina idéer och uppfinningar till framgångsrika innovationer

Testa och utveckla din idé - Kostnadsfritt! 

 

+30

års erfarenhet
inom innovation

Från idé till innovation ...

Gör rätt från början!

En innovation är viktig då den medför att människor får ett bättre liv eller slipper brottas med olika problem.

 

När du har en idé/uppfinning, behöver du testa och verifiera den för att den så snabbt som möjligt skall förberedas för marknaden och bli en innovation.

 

Få hjälp och vägledning att snabbare och enklare utveckla en innovation.

Idéfas - Lär dig hur du löser grundproblem samt testar och verifierar att din idé är unik och har potential

Uppfinningsfas - Utveckla en fungerande prototyp som repitivt ger ett bättre resultat än andra produkter, tjänster och system på marknaden

Exitfas - Välj om du vill sälja, licensiera eller starta ett företag kring din unika innovation

Starta din 5-stegs innovationsresa nu!

Innovationsskolan lär dig följa innovationsprocessen steg för steg:

Hitta ett

problem

 

Vilka problem ser du behöver lösas?

Utveckla

en idé

 

Utveckla en teoretisk lösning på problemen

Utveckla en

uppfinning

 

Bygg en uppfinning och visa att det fungerar

Skydda uppfinningen

 

Skydda din uppfinning med patent, mönsterskydd etc

Välj en

exit

 

Vill du sälja, licensiera eller starta ett företag?

För fler innovationer snabbare!

För kreativa människor och organisationer

Innovationssupport erbjuder diplomerade innovationsprogram i 3 steg för kreativa människor och företag som förenklar och snabbar på utveckling av innovationer.

Är din idé unik?

 

Innan du investerar tid, energi och pengar i din idé, behöver du kontrollera om någon annan redan haft samma ide.

Hur ser marknaden ut?

 

Toppen, när du har en unik idé, behöver du undersöka vem som behöver din idé och om det är lönsamt.

 

Utveckla en prototyp

 

Först när du har en unik och lönsam idé, är det dags att utveckla en fungerande prototyp.

Skydda din idé/uppfinning

 

Lär dig skydda din idé/uppfinning från stöld, kopiering mm under utvecklingen genom avtal, patent, mönsterskydd osv.

Sälja eller licensiera?

 

När din uppfinning är redo för marknaden kan du välja att starta företag, sälja eller licensiera den till andra företag.

Support & helpdesk

 

Support 24/7/365 för verifiering och utveckling av idéer och uppfinningar samt diskussionsgrupper, FAQ och webinarier.

Fler innovationer i 3 steg

Innovatörsservice är ett innovationsskolans innovationsprogram som i 3 steg stödjer den kreativa utvecklingsprocessen av idéer och uppfinningar till innovationer på marknaden.

 

Steg 1 - Diplomerad Problemlösare

 

 • Verifiera problemet
 • Testa din idé
 • Undersök marknaden

 

Steg 2 - Diplomerad Uppfinnare

 

 • Utveckla en fungerande prototyp
 • Verifiera funktion och effektivitet
 • Skydda din idé/uppfinning

 

Steg 3 - Diplomerad Innovatör

 

 • Förbered för marknaden
 • Sälj, licensiera eller starta företag

 

Innovatörsservice baseras på en hållbar utveckling för att snabbare få fram hållbara idéer och uppfinningar som kan utvecklas till innovationer.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du några vanliga frågor och svar kring innovationsskolan innovationsprogram.

 

Klicka på menyn nedan för att expandera svaren!

    Vem kan använda detta? 

Dessa program är utvecklade för:

 

 • Kreativa människor som har idéer men som inte vet vad eller hur dom skall göra
 • Uppfinnare
 • Innovatörer
 • Forskare
 • Ingenjörer
 • Företag i alla storlekar och verksamheter
 • Organisationer inom stat, regioner och kommuner

 

dvs alla som har en idé.

    Vad är ett innovationsprogram?

Ett innovationsprogram är ett särskilt utvecklat program för att stimulera innovation och som bygger på att öka hastighet och genomströmning av idéer som kan testas och verifieras för att därefter utvecklas till innovationer på den globala marknaden.

 

Du hittar följande funktioner i ett innovationsprogram:

 

 • Certifierad onlineutbildning med checklistor, mallar etc
 • Innovationsverktyg med matchmakingfunktioner
 • God råd för att du ska undvika vanliga misstag
 • Safe Innovation för skydd under din innovationsproces
 • Diskussionsforum för stöd och råd
 • FAQ med vanliga frågor och svar

    Vad innebär en diplomering?

I arbetet med att utveckla innovationer har vi bla identifierat att det finns en brist på yrkeskunskap, innovationskvalitet och skydd av rättigheter. Vi har därav utvecklat flera processer för att öka kvaliteten på både de människor och de idéer som utvecklas under en innovationsprocess.

 

Diplomering av kompetens

 

 • Diplomerad problemlösare har en säkerställd kunskap och förmåga att lösa problem
 • Diplomerad uppfinnare kan utveckla en fungerande prototyp, design eller system som visar på en förbättring jämfört med andra lösningar på marknaden
 • Diplomerad innovatör har en förmåga och kunskap att lösa ett problem och föra lösningen till marknaden
 • Diplomerad innovationscoach leder företagets/organisationens arbete med att stimulera och utveckla innovation i alla nivåer

 

Certifiering av processer

 

 • Hållbart problem innebär att det bla utgår från grundorsaken
 • Hållbar idé betyder att det inte finns någon liknande lösning på marknaden
 • Hållbar uppfinning visar att uppfinningen löser problemet på ett bättre sätt samt är repeterbar
 • Hållbar kommersialisering är när allt är klart för lansering
 • Certifierat innovationsföretag arbetar med 5 steg för att utveckla fler innovationer snabbare

 

Du läser mer om respektive del under våra olika innovationsprogram.

    Hur hjälper det utveckla innovation?

Innovationssupport har identifierat att det saknas en oberoende mellanhand, som hjälper människor med idéer och företag att utveckla innovationer.

 

Innovationssupport har utvecklat de plattformar, koncept och innovationsprogram som finns tillgängliga i våra system. Detta innebär att vi själva inte aktivt deltar i utvecklingen av innovationer, utan står för drift samt utveckling av system och innehåll.

 

Detta innebär att vi inte direkt deltar i utvecklingen av din idé/uppfinning/innovation, utan istället indirekt förmedlar kunskap, information och hjälpmedel. Vi förmedlar och övervakar även när du anlitar samarbetspartners via våra serviceportaler. Du erhåller alltså den direkta hjälpen av de leverantörer som registrerats i dessa system.

 

Det är våra medlemmar som konstant bidrar till utveckling av innehållet i våra system och program. Detta innebär att alla vinner på denna samverkan, vilket gynnar utvecklingen av innovationer.

 

Innovationssupport är även den part som bistår vid tveksamheter, konflikter och oegentligheter mellan olika parter, för att få en oberoende bedömning.

    Hur skyddas min idé/uppfinning?

Innovationssupports innovationsprogram är i huvudsak digitala, vilket givetvis exponerar för ett antal risker. Vi har därav enbart publicerat allmänt känd information i våra innovationsprogram och kommer aldrig be dig att ladda upp information eller uppgifter om din idé/uppfinning utanför våra högkrypterade system (vi använder system med militär krypteringsgrad).

 

Vi har istället valt att du laddar ned samt skriver ut exv checklistor som du använder och förvarar lokalt hos dig.

 

Utöver detta, ingår vi i det globala skyddsprogrammet Safe Innovation, som arbetar för att förebygga och ingripa mot intrång i immateriella rättigheter. Safe Innovation innehåller bla en handbok med checklistor som ingår i ditt medlemskap.

    Fungerar det i min mobiltelefon?

Samtliga onlineportaler, innovationsprogram, innovationsverktyg mm är fullt responsiva dvs. de fungerar i smartphones (iPhone/Android), tablets, PC, Mac osv.

Lär dig hur du utan kostnad, testar och utvecklar din idé!

Starta din utbildning direkt!

Testa och utveckla din idé - Kostnadsfritt!

Innovationssupport hjälper kreativa människor och organisationer att utveckla fler innovationer snabbare

Copyright © 2023 Innovationssupport                             GDPR & Användarvillkor                             Powered by Zuport.se