Specialistservice förmedlar specialister till utveckling av företag och innovationer.

Specialistservice är en matchningstjänst där uppdragsgivare kan få hjälp att hitta unik kompetens inom olika specialistområden:

Vilken specialistkompetens har Du?

Specialistservice är en matchningstjänst där kreativa människor och företag hittar unik kompetens inom olika specialistområden.

Innovationsledare?

Är Du en erfaren innovationsledare som förstår och kan leda innovationsprojekt?

Är Du kreativ och kan lösa problem genom att tänka utanför boxen?

Forskare?

Arbetar Du med forskning och kan bistå med opartiska forskningsresultat?

Ingenjör?

Arbetar Du med lösningar och utveckling inom teknikintensiva företag eller organisationer?

Programmering?

Har Du kunskaper inom programmering av datasystem och applösningar?

Design/CAD?

Kan Du göra ritningar både på papper och för CAD? Designar Du hemsidor eller marknadsmaterial mm?

Patentombud?

Hjälper Du människor och företag med att skydda sina immateriella rättigheter?

Advokat?

Hjälper Du människor och företag med bra avtal och förebyggande skydd mot affärsförluster?

Entreprenör/Säljare?

Har Du startar och drivit eget företag? Är Du en van säljare av nya produkter och tjänster?

Hitta jobb och uppdrag som specialist!

Not: Personer som registrera sina specialistkunskaper i Specialistservice debiteras 79 kr/månad plus moms. Avgiften faktureras årsvis i förskott med 30 dagars betalningsvillkor efter mottaget, godkänt och publicerad specialistprofil. Vid utebliven betalning eller vid grov misskötsel stängs profilen ned.

Vill Du testa och utveckla Din idé?​

Innovationssupport hjälper kreativa människor och företag att utveckla fler innovationer snabbare genom certifierade innovationsprogram och innovativa verktyg.​

SUPPORT!