Kreativa människor och företag som utvecklar innovationer behöver tillverkningshjälp i olika faser:

  • utveckling av prototyper
  • tillverkning av förserier
  • full produktion
Tillverkningsservice är en matchningstjänst som hjälper människor och företag att snabbt och enkelt hitta varandras kompetens.

Samarbete med Manufacturingguide.com

Innovationssupport samarbetar avseende Tillverkningsservice med Manufacturingguide.com som har en smart sökfunktion till företag som kan bistå med tillverkning och produktion. Manufacturingguide.com har även bra information om olika material.

Gå till Manufacturingguide.com för att hitta tillverkning och produktion!

SUPPORT!