Adress

Gamla Tylösandsvägen 100

302 42 Halmstad

Ring oss

0725 90 12 00

GDPR & Användarvillkor

GDPR & Användarvillkor

 

INNOVATIONSSUPPORT har åtagit sig att skydda din identitet. Denna GDPR & Sekretesspolicy samt användarvillkor beskriver hur din personliga information samlas in, används och sparas av INNOVATIONSSUPPORT.

 

Denna GDPR & sekretesspolicy samt användarvillkor gäller för vår webbplats och dess tillhörande underdomäner (kollektivt, vår "tjänst") tillsammans med våra system. För att få tillträde till eller använda våra tjänster och system, intygar du att du har läst, förstått och godkänt vår GDPR & sekretesspolicy samt användarvillkor.

 

Definitioner och nyckelord

För att beskriva innehåll och beskrivningar i denna GDPR & Sekretesspolicy samt användarvillkor, beskrivs de som:

 

Cookie: Den data som genereras av en webbplats och sparas av din webbläsare. Den används för att identifiera din webbläsare, tillhandahålla analyser, komma ihåg information om dig, till exempel dina språkpreferenser eller inloggningsinformation.

Företag: När denna policy nämner "Företag", "vi", "oss" eller "vårt" hänvisar det till INNOVATIONSSUPPORT Sverige AB, Sverige som är ansvarig för din information enligt denna Integritetspolicy.

Land: Där INNOVATIONSSUPPORT eller ägarna/grundarna till INNOVATIONSSUPPORT är etablerat.

Kund: Hänvisar till företaget, organisationen eller person som registrerat sig för att använda INNOVATIONSSUPPORT´s system samt för att hantera relationerna med konsumenter eller användare.

Dator: Alla internetanslutna enheter som en telefon, surfplatta, dator eller annan enhet som kan användas för att besöka INNOVATIONSSUPPORT och använda tjänsterna.

IP-adress: Varje enhet som är ansluten till Internet tilldelas ett nummer som kallas en IP-adress. Dessa nummer är vanligtvis tilldelade i geografiska block. En IP-adress kan ofta användas för att identifiera platsen från vilken en enhet ansluter till Internet.

Personal: avser de personer som är anställda av INNOVATIONSSUPPORT eller har ett kontrakt för att utföra en tjänst på uppdrag av INNOVATIONSSUPPORT.

Personuppgifter: all information som direkt, indirekt eller i samband med annan information - inklusive ett personligt identifieringsnummer - möjliggör identifiering eller identifikation av en fysisk person.

Service: avser tjänsten som tillhandahålls av INNOVATIONSSUPPORT enligt beskrivningen (om sådan finns) på hemsidor, system etc.

Tredjepartstjänst: avser annonsörer, sponsorer, marknadsföringspartners och andra som tillhandahåller vårt innehåll eller vars produkter eller tjänster vi tror kan intressera dig.

Webbplats: INNOVATIONSSUPPORTs webbplats, som kan nås via https://www.innovationssupport.se

Du: en person som använder webbplatsen/webbplatserna eller är registrerade hos INNOVATIONSSUPPORT för att använda tjänsterna.

 

GDPR & Sekretesspolicy

 

Vilka organisationer samlar informationen?

Utöver vår direkta insamling av information kan våra tredjepartsleverantörer (t.ex. kreditkortsföretag, och banker) som tillhandahåller tjänster som kredit-, försäkrings- och ekonomiska tjänster samla in denna information från våra användare. Vi kontrollerar inte hur dessa tredje parter använder sådan information, men vi ber dem att beskriva hur de använder personlig information från användare. Några av dessa tredje parter kan vara mellanhänder som endast fungerar som länkar i distributionskedjan och som inte lagrar, behåller eller använder informationen som ges till dem.

 

Detaljerade informationen om hur vi behandlar identifierbar information:

 

Analyser

Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för INNOVATIONSSUPPORT att övervaka och analysera webbtrafik och kan användas för att hålla reda på användarens beteende.

 

Google Analyser (Google LLC)

Google Analyser är en analystjänst på webben som tillhandahålls av Google LLC. Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och undersöka användningen av en webbplats, för att skapa rapporter om dess aktiviteter och dela dem med andra Google tjänster. Google kan använda den insamlade informationen för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

 

Vilken information samlar in?

Vi samlar in information från dig när du besöker vår webbplats, registrerar dig på vår webbplats, lägger en beställning, prenumererar på vårt nyhetsbrev, svarar på en undersökning eller fyller i ett formulär.

 

Var och när samlas information in från kunder och slutanvändare?

INNOVATIONSSUPPORT kommer att samla in personlig information som du lämnar till oss. Vi kan också få personlig information om dig från tredje part enligt beskrivningen ovan.

 

När använder INNOVATIONSSUPPORT slutanvändarinformation från tredje part?

INNOVATIONSSUPPORT samlar in användardata som är nödvändiga för att tillhandahålla de tjänsterna som vi levererar till våra kunder. Användare kan frivilligt ge oss information som de har gjort tillgängliga på sociala medier. Om du förser oss med sådan information kan vi samla in offentligt information från de sociala medier som du har angett. Du kan styra hur mycket av din information som sociala medier gör offentliga genom att besöka dessa webbplatser och ändra dina sekretessinställningar.

 

När använder INNOVATIONSSUPPORT kundinformation från tredje part?

Vi får viss information från tredje part när du kontaktar oss. Till exempel, när du skickar din e-postadress till oss för att visa intresse för att bli en kund, får vi information från en tredje part som tillhandahåller automatiserade spårning av bedrägerier till oss. Vi samlar också ibland in information som finns offentligt tillgänglig på sociala medier. Du kan styra hur mycket av din information som sociala medier gör offentliga genom att besöka dessa webbplatser och ändra dina sekretessinställningar.

 

Hur använder webbplatsen personligt identifierbar information?

Vi använder personlig information för att anpassa webbplatsen, för att lämna lämpliga erbjudanden om tjänster och för att uppfylla köp- och försäljningsförfrågningar på webbplatsen. Vi kan skicka e -post till användare om forskning eller köp- och försäljningserbjudanden på webbplatsen eller information relaterad till webbplatsens ämne. Vi kan också använda personligt information för att kontakta användare som svar på specifika förfrågningar eller för att tillhandahålla begärd information.

 

Delar vi informationen vi samlar in med en tredje part?

Vi kan dela informationen som vi samlar in, både personlig och icke-personlig, med tredje part som annonsörer, sponsorer, reklam- och marknadsföringspartners och andra som tillhandahåller vårt innehåll eller vars produkter eller tjänster vi tror kan intressera dig. Vi kan också dela den med våra nuvarande och framtida anknutna samarbetspartners och affärspartners och om vi är involverade i en fusion, tillgångsförsäljning eller annan företagsrekonstruktion kan vi också dela eller överföra din personliga och icke-personliga information.

 

Vi kan anlita betrodda tredjepartsleverantörer för att utföra funktioner och tillhandahålla tjänster till oss, till exempel service och underhåll av våra servrar, system och webbplatser, databaslagring och e-posthantering, marknadsföring, kreditkortsbehandling, kundservice och fullföljande av beställningar för produkter och tjänster som du kan köpa via webbplatsen. Vi kommer sannolikt att dela din personliga information, och eventuellt icke-personlig information, med dessa tredje parter för att de ska kunna utföra dessa tjänster för oss och för dig.

 

Vi kan dela delar av våra loggfildata, inklusive IP-adresser, för analysändamål med tredje part som webbanalyspartners, applikationsutvecklare och annonsnätverk. Om din IP-adress delas kan den användas för att beräkna generell plats och annan teknik såsom anslutningshastighet, om du har besökt webbplatsen på en delad plats och vilken typ av enhet som används för att besöka webbplatsen. De kan sammanställa information om vår reklam och vad du ser på webbplatsen och sedan tillhandahålla information, forskning, statistik och rapportunderlag för oss och våra annonsörer.

 

Vi kan också lämna ut personlig och icke-personlig information om dig till myndigheter eller brottsbekämpande myndigheter eller privata parter som vi, efter eget gottfinnande, anser nödvändiga eller lämpliga för att kunna svara på påståenden, juridiska processer (inklusive stämningar), för att skydda våra rättigheter och intressen eller en tredje parts, allmänhetens eller någon persons säkerhet, för att förhindra eller stoppa all olaglig, oetisk eller omoralisk verksamhet eller för att på annat sätt följa tillämpliga domstolsbeslut, lagar, regler och föreskrifter.

 

Hur använder vi informationen vi samlar in?

All information vi samlar in från dig kan användas på något av följande sätt:

 • För att anpassa din upplevelse (hjälper oss att bättre svara på dina individuella behov)
 • För att förbättra vår webbplats (vi strävar ständigt efter att förbättra våra webbplatserbjudanden baserat på information och feedback vi får från dig)
 • För att förbättra kundservicen (din information hjälper oss att mer effektivt svara på dina kundtjänstförfrågningar och supportbehov)
 • Att analysera trender
 • För att behandla transaktioner
 • För att administrera en tävling, kampanj, undersökning eller annan webbplatsfunktion
 • För att skicka periodiska mejl
 • Att samla in demografisk information

 

Hur används din Email Adress?

Genom att registrera din e -postadress på denna webbplats godkänner du att ta emot e-post från oss. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i en av dessa e-postlistor genom att klicka på borttagningslänken eller annat avregistreringsalternativ som finns i respektive e-postmeddelande. Vi skickar bara e-postmeddelanden till personer som har godkänt oss att kontakta dem, antingen direkt eller genom en tredje part. Genom att registrera din e-postadress godkänner du också att vi kan använda din e-postadress för kundpublicering på webbplatser som Facebook, där vi visar anpassad annonsering för specifika personer som har valt att ta emot meddelanden från oss. E-postadresser som endast skickas via orderhanteringssidan kommer att endast användas för att skicka information och uppdateringar om din beställning. Om du har registrerat samma e-postmeddelande till oss via en annan metod, kan vi använda det för något av de syften som anges i denna policy.

 

Hur länge behålls din information?

Vi behåller din information bara så länge vi behöver den för att tillhandahålla våra tjänster till dig samt uppfylla de syften som beskrivs i denna policy. Detta är också fallet för alla som vi delar din information med och som utför tjänster på vårt uppdrag. När vi inte längre behöver använda din information och det inte finns något behov av att behålla den för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, tar vi antingen bort den från våra system eller avpersonaliserar den så att vi inte kan identifiera dig.

 

Hur länge lagras personligt identifierbar information?

Personligt identifierbar information som samlats in av INNOVATIONSSUPPORT lagras säkert och är inte tillgänglig för tredje part eller anställda i INNOVATIONSSUPPORT förutom för användning enligt ovan.

 

Hur skyddas din information?

Vi använder olika säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter när du genomför en beställning eller godkänner, skickar eller får tillgång till din personliga information. Vi använder säker server för att spara information. All levererad känslig/kreditinformation överförs via (Secure Socket Layer) SSL-teknologi och krypteras sedan till vår betalningsleverantörs databas endast för att vara tillgänglig för dem som är auktoriserade med särskilda åtkomsträttigheter till sådana system samt som är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Efter en transaktion sparas aldrig din privata information (kreditkort, personnummer, ekonomi osv.). Vi kan dock inte säkerställa eller garantera den absoluta säkerheten för all information du överför till INNOVATIONSSUPPORT eller garantera att din information om tjänsten inte får åtkomst till, avslöjas, ändras eller förstörs genom brott mot någon av våra fysiska eller tekniska skyddsåtgärder.

 

Är informationen som samlas in av INNOVATIONSSUPPORT säker?

Vi använder ett stort antal skyddssåtgärder för att skydda din information. Vi har fysiska, elektroniska och tekniska metoder för att skydda, förhindra obehörig åtkomst, hålla högsta datasäkerhet för att skydda din information. Varken människor eller säkerhetssystem är dock helt säkra, inklusive valda krypteringssystem. Människor kan avsiktligt begå brott, göra misstag eller missa att följa vår datasäkerhetspolicy. Även om vi använder bra system och rutiner för att skydda din information kan vi därav inte garantera en absolut säkerhet.

 

Kan min information överföras till andra länder?

Information som samlas in på vår webbplatser och system, genom direkta interaktioner med dig eller via användning av våra tjänster kan överföras till oss eller till tredje part som har verksamhet i hela världen och som därav kan vara värd var som helst i världen, inklusive länder som kanske inte har lagar som reglerar användning och överföring av sådan information. I den utsträckning som tillämplig lag tillåter, genom att använda något av ovanstående, godkänner du registrering av sådan information över gränserna.

 

Kan jag uppdatera och korrigera min information?

Rättigheterna du har för att begära uppdateringar eller korrigeringar av informationen som INNOVATIONSSUPPORT samlar in beror på ditt förhållande till INNOVATIONSSUPPORT. Personal kan uppdatera eller korrigera sin information enligt vår interna företagspolicy. Du som kund kan när som helst begränsa vissa användningsområden och hur vi delar din personliga information enligt följande. Du kan kontakta oss för att (1) uppdatera eller korrigera din personligt identifierbara information, (2) ändra dina inställningar med avseende på kommunikation och annan information du får från oss, eller (3) radera den personliga informationen som finns om dig i våra system (med förbehåll för följande stycke), genom att avsluta ditt konto. Sådana uppdateringar, korrigeringar, ändringar och raderingar har ingen effekt på annan information som vi behåller eller information som vi har lämnat till tredje part i enlighet med denna sekretesspolicy före sådan uppdatering, korrigering, ändring eller radering. För att skydda din integritet och säkerhet kan vi vidta rimliga åtgärder (som att begära ett unikt lösenord) för att verifiera din identitet innan vi ger dig åtkomst eller gör korrigeringar. Du är ansvarig för att alltid behålla sekretessen för ditt unika lösenord och kontoinformation.

 

Du bör vara medveten om att det inte är tekniskt möjligt att ta bort varje registrering av den information du har lämnat till oss från vårt system. Behovet av att säkerhetskopiera våra system för att skydda information mot oavsiktlig förlust innebär att en kopia av din information kan finnas i en icke-raderbar form som blir svår eller omöjlig för oss att hitta. Omedelbart efter att ha mottagit din begäran kommer all personlig information som lagras i databaser som vi aktivt använder och andra lätt sökbara medier att uppdateras, korrigeras, ändras eller raderas, vid behov, så snart som möjligt och i den utsträckning som rimligen och tekniskt är praktiskt genomförbart.

 

Om du är en slutanvändare som vill uppdatera, ta bort eller ta emot all information vi har om dig kan du göra det genom att kontakta oss.

 

Cookies

 

Vad är cookies?

Cookies är ofta kända som webbläsarkakor eller spårningskakor. Dessa cookies är små krypterade textfiler som lagras i webbläsarkataloger. Liksom andra webbservrar placerar vi också dessa cookies på din enhet för att samla in information om besökarnas beteende.

 

Hur använder vi cookies?

Huvudsyftet med att placera dessa cookies är att ge dig en bättre användarupplevelse på vår webbplats.

 

Dessa cookies används på följande sätt:

 • För att hålla dig inloggad
 • För att förstå användarnas beteende om hur de använder vår webbplats
 • För att hålla koll på användarbesök och aktiviteter
 • För att automatiskt fylla in inloggningsuppgifter när du besöker webbplatsen igen

 

Vilka typer av Cookies använder vi?

Det finns många olika typer av Cookies, men vår webbplats använder huvudsakligen cookies nedan:

 

Nödvändiga cookies

Dessa cookies är viktiga för webbplatsens grundläggande funktioner eller för att tillhandahålla den produkt, tjänst eller innehåll som du begär. Utan dessa cookies kommer vi inte att kunna erbjuda dig de produkter eller tjänster som efterfrågas.

 

Funktionella cookies

Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och anpassning. Dessa cookies är inställda på att ge bättre tjänster som vi har lagt till på våra sidor.

 

Reklam

Webbplatsen använder denna typ av cookies för att samla in information om dina besök på vår webbplats.

 

Till exempel:

 • Vilka sidor besökte du?
 • Vilket innehåll såg du?
 • Vilka länkar klickade du på?
 • Annan information om din webbläsare, IP -adress, enhet, plats.

 

Dessa cookies används för reklamändamål.

 

Analytiska cookies

Dessa cookies sätts via vår webbplats av våra reklampartners. Dessa cookies används för att skapa en profil av dina intressen och visa relevanta annonser baserat på dina besök. De lagrar inte personuppgifter utan lagrar information om din webbläsare och internet. Du kan välja bort det genom att inte tillåta dessa cookies vilket leder till mindre målinriktad reklam.

 

Tredjepartscookies

Vi använder dessa cookies från tredjepartsorganisationer för att få insikter om vår webbplats. Dessa cookies ställs in av webbplatser som inte besöks av dig genom att lägga till element från tredje part som plugins eller annonser på deras webbplats. Tredjepartscookies spårar också användares aktiviteter och sparar deras webbläsarinformation för riktad annonsering.

 

Blockera och inaktivera cookies och liknande tekniker

Var du än befinner dig kan du ställa in din webbläsare så att den blockerar cookies och liknande tekniker, men den här åtgärden kan blockera våra väsentliga cookies och förhindra att vår webbplats fungerar korrekt och du kanske inte kan använda alla funktioner och tjänster fullt ut. Du bör också vara medveten om att du också kan förlora viss sparad information (t.ex. sparade inloggningsuppgifter, webbplatsinställningar) om du blockerar cookies i din webbläsare. Olika webbläsare gör olika kontroller tillgängliga för dig. Om du inaktiverar en cookie eller en kategori av cookies raderas inte cookien från din webbläsare, du måste göra detta själv från din webbläsare, du bör besöka din webbläsares hjälpmeny för mer information om hur du raderar cookies.

 

Remarketing tjänster

Vi använder oss av remarketingtjänster som är digital marknadsföring (eller retargeting) där praxis är att visa annonser över internet för personer som redan har besökt vår webbplats. Det gör att vårt företag kan uppfattas som att de "följer" människor på internet genom att visa annonser på de webbplatser och plattformar som de använder mest.

 

Betalningsinformation

När det gäller alla kreditkort eller andra behandlingsuppgifter om betalning som du har lämnat oss åtar vi oss att denna konfidentiella information kommer att lagras på det säkraste sättet möjligt.

 

Barns integritet

Vår verksamhet vänder sig inte till någon under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personlig information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan verifiering av föräldrars samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort informationen från våra servrar.

 

Tredjepartstjänster

Vi kan visa, inkludera eller göra tillgängligt innehåll från tredje part (inklusive data, information, applikationer och andra produkttjänster) eller tillhandahålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster (”Tredjepartstjänster").

 

Du erkänner och samtycker till att INNOVATIONSSUPPORT inte är ansvarig för Tredjepartstjänster, inklusive deras noggrannhet, fullständighet, lämplighet, giltighet, upphovsrättsuppfyllelse, laglighet, anständighet, kvalitet eller någon annan aspekt därav. INNOVATIONSSUPPORT tar inte på sig och ska inte ha någon skyldighet eller ansvar gentemot dig eller någon annan person eller enhet för tjänster från tredje part.

 

Tredjepartstjänster och länkar till dessa tillhandahålls enbart som en bekvämlighet för dig och du får tillgång till och använder dem helt på egen risk och underlagt sådana tredjeparts villkor.

 

Spårningstjänster

Google Maps API

 

 • Google Maps API är ett robust verktyg som kan användas för att skapa en anpassad karta, en sökbar karta, incheckningsfunktioner, visa synkronisering av live-data med plats, planera rutter eller skapa en mashup för att bara nämna några.
 • Google Maps API kan samla in information från dig och från din enhet av säkerhetsskäl.
 • Google Maps API samlar in information som lagras i enlighet med dess sekretesspolicy.

 

Användarvillkor

 

VÄNLIGEN LÄS! INNOVATIONSSUPPORT KRÄVER ATT DU FÖLJER VÅR GDPR & SEKRETESSPOLICY SAMT ANVÄNDARVILLKOR FÖR ATT TILLÅTA DIG ACCESS! ALLA PERSONER NEKAS TILLGÅNG TILL DENNA WEBBPLATS OM DE INTE LÄSER OCH ACCEPTERAR VÅRA ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH GDPR & SEKRETESSPOLICY SAMT ANVÄNDARVILLKOR.

 

GENOM ATT SE, BESÖKA, ANVÄNDA ELLER INTERAGERA MED INNOVATIONSSUPPORT ELLER MED NÅGON BANNER, POP-UP, ELLER ANNONS SOM FINNS, GODKÄNNER DU ALLA BESTÄMMELSER FÖR DENNA GDPR & SEKRETESSPOLICY SAMT ANVÄNDARVILLKOR.

 

ALLA PERSONER UNDER 18 ÅR NEKAS TILLGÅNG TILL INNOVATIONSSUPPORT. OM DU ÄR UNDER 18 ÅR ÄR DET OLAGLIGT FÖR DIG ATT BESÖKA, LÄSA ELLER INTERAGERA MED INNOVATIONSSUPPORT ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGOT SÄTT. INNOVATIONSSUPPORT NEKAR SPECIFIKT ACCESS TILL ALLA INDIVIDER SOM TÄCKS AV BARNENS PERSONLIGHETSLAG (COPA) 1998.

 

INNOVATIONSSUPPORT RESERVERAR RÄTTEN TILL ATT NEKA TILLGÅNG TILL NÅGON PERSON ELLER BESÖKARE AV VILKET SKÄL DE VILL. UNDER GDPR & SEKRETESSPOLICY SAMT ANVÄNDARVILLKOR, SOM DU GODKÄNNER SOM VILLKOR FÖR VISNING AV INNEHÅLLET PÅ VÅRA WEBSIDOR OCH SYSTEM, INNOVATIONSSUPPORT HAR RÄTT TILL ATT SAMLA IN OCH LAGRA DATA OCH INFORMATION FÖR UTESLUTNINGSSYFTE OCH FÖR MÅNGA ANDRA ANVÄNDNINGAR.

 

GDPR & SEKRETESSPOLICY SAMT ANVÄNDARVILLKOR KAN ÄNDRAS FRÅN TID TILL ANNAN. BESÖKARE HAR KRAVET, ATT SJÄLV HÅLLA SIG INFORMERADE OM ÄNDRINGAR.

 

ANVÄNDNING AV INFORMATION FRÅN DENNA WEBBPLATS

Om du inte har ingått ett uttryckligt skriftligt avtal med INNOVATIONSSUPPORT om det motsatta, har besökare, tittare, prenumeranter, medlemmar, medlemsförbund eller kunder eller andra former av besökare, ingen rätt att använda INNOVATIONSSUPPORT´s information i kommersiell eller offentlig miljö; de har ingen rätt att sända det, kopiera det, spara det, skriva ut det, sälja det eller publicera några delar av innehållet på denna webbplats. Genom att titta på innehållet på denna webbplats godkänner du detta villkor för visning och du verifierar att obehörig användning är olaglig och kan leda till civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder. Besökare inga som helst rättigheter att använda innehållet i eller delar därav, inklusive dess databaser, dolda sidor, länkade sidor, underliggande kod eller annan immateriell egendom som webbplatsen innehåller, av någon anledning för vilken som helst användning. Ingenting. Besökare samtycker till likviderade skador till ett belopp av $100 000 utöver kostnader och faktiska skador för brott och rättegångskostnader enligt denna bestämmelse. Besökaren garanterar att han eller hon godkänner att denna bestämmelse är ett villkor för besök och att besöket utgör acceptans.

 

ÄGANDE AV WEBBPLATS ELLER RÄTT ATT ANVÄNDA, SÄLJA, OFFENTLIGT INNEHÅLL AV DENNA WEBBPLATS.

Webbplatsen och dess innehåll ägs och licensieras av webbplatsen. Material på webbplatser och system är äganderättsligt och upphovsrättsskyddat. Besökare har inga som helst rättigheter till webbplatsens eller systemens innehåll. Användning av webbplatsinnehåll av någon anledning är olagligt såvida det inte görs med uttryckligt avtal eller tillstånd från webbplatsen.

 

Blogg kommentarer

 

Vi uppmuntrar och välkomnar kommentarer på vår blogg. Vi vill också tacka alla som tar sig tid att lägga upp inlägg och kommentarer på INNOVATIONSSUPPORT´s bloggar och forum.

 

Vi publicerar i allmänhet alla inlägg och kommentarer som är användbara för alla våra läsare. Det finns dock vissa fall där vi redigerar eller tar bort kommentarerna. Detta inkluderar:

 • Kommentarer som läggs ut enbart i marknadsföringssyfte.
 • Kommentarer som är skräppost eller har en skräppost.
 • Kommentarer som använder vulgärt språk eller svordomar.
 • Kommentarer som angriper / trakasserar en annan person individuellt eller grupp.

 

Vi rekommenderar alla att följa våra regler för kommentarpolicy för att hjälpa dig att hålla bloggar och forum konstruktiva för att vara en plats för diskussion. Vi förbehåller oss rätten att när som helst redigera eller radera kommentarer som skickas till den här bloggen utan föregående meddelande. Återkommande inlägg och kommentarer som bryter mot dessa regler, kan leda till att en användare blockeras eller avslutas utan föregående varning.

 

Ansvarsfriskrivningar

Informationen på INNOVATIONSSUPPORT är endast avsedd som allmän information. Informationen tillhandahålls av INNOVATIONSSUPPORT och medan vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt, lämnar vi inga uttalanden eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständigheten, noggrannheten, tillförlitligheten, lämpligheten eller tillgängligheten med avseende på INNOVATIONSSUPPORT eller informationen, produkterna, tjänsterna eller relaterad grafik som finns på INNOVATIONSSUPPORT för alla ändamål. Varje tillit du sätter på sådan information sker därför helt på egen risk.

 

Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för förlust eller skada inklusive och utan begränsning för indirekt eller betydande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår på grund av förlust av data eller vinster som uppstår från, eller i samband med, användningen av INNOVATIONSSUPPORT.

 

Genom INNOVATIONSSUPPORT kan du länka till andra webbplatser som inte kontrolleras av INNOVATIONSSUPPORT. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatsers art, innehåll och tillgänglighet. Att inkludera några länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttrycks inom dem. Allt görs för att INNOVATIONSSUPPORT ska fungera smidigt. INNOVATIONSSUPPORT tar dock inget ansvar för och kommer inte att vara ansvarigt för tekniska problem utanför vår kontroll.

 

Earnings disclaimer

INNOVATIONSSUPPORT LÄMNAR INGEN GARANTI FÖR ATT DU KOMMER ATT TJÄNA NÅGRA PENGAR MED HJÄLP AV INNOVATIONSSUPPORT’S PRODUKTER, TJÄNSTER OCH SYSTEM UTAN DETTA ÄR HELT BEROENDE PÅ DEN PERSON SOM ANVÄNDER INNOVATIONSSUPPORT’S PRODUKTER, TJÄNSTER OCH SYSTEM.

 

ALLA EXEMPEL SOM INNOVATIONSSUPPORT ANVÄNDER SOM EXEMPEL PÅ RESULTAT KAN VERIFIERAS PÅ BEGÄRAN. ANVÄNDARENS ANSVARR ATT UPPNÅ RESULTAT BEROR PÅ DEN TID, FINANSER, KUNSKAPER, FÄRDIGHETER OCH KONTAKTER. EFTERSOM DESSA FAKTORER SKILJER SIG ÅT MELLAN ENSKILDA ANVÄNDARE KAN VI INTE GARANTERA FRAMGÅNG ELLER INKOMSTNIVÅ. INNOVATIONSSUPPORT ÄR INTE PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIGA FÖR ANVÄNDARES BESLUT OCH ÅTGÄRDER.

 

INNOVATIONSSUPPORT’S INFORMATION KAN INNEHÅLLA FRAMTIDSBLICKANDE PROGNOSER  AVSEENDE FÖRVÄNTNINGAR ELLER FRAMTID UTFALL. NÄR DESSA ANVÄNDS KAN DU IDENTIFIERA DESSA GENOM ATT DE ANVÄNDER ORD SOM "FÖRUTSE", "BEDÖMA", "FÖRVÄNTA", "PROJEKT", "AVSIKT", "PLAN", "TROR" OCH ANDRA ORD OCH LIKNANDE BETYDELSER I ANSLUTNING TILL EN BESKRIVNING AV MÖJLIGA RESULTAT ELLER FINANSIELLT UTFALL. VARJE OCH ALLA KOMMANDE UTTALANDEN I VÅRT FÖRSÄLJNINGS- OCH MARKNADSMATERIAL ÄR UPPRÄTTADE FÖR ATT UTTRYCKA VÅR ÅSIKT OM POTENTIELLT RESULTAT SOM ÄR MÖJLIGT ATT UPPNÅ BASERAT PÅ ANVÄNDAREN. 

 

INNOVATIONSSUPPORT avsäger alla garantier (uttryckliga eller underförstådda), säljbarhet eller lämplighet för något särskilt syfte och resultat. INNOVATIONSSUPPORT ska under inga omständigheter hållas ansvariga för någon part för direkta, indirekta, straffbara, ekonomiska, speciella, tillfälliga eller andra följdskador som uppstår direkt eller indirekt från användning av INNOVATIONSSUPPORT’S produkter, tjänster och system, som tillhandahålls "som det är", och utan garantier.

 

Som alltid bör användare rådfråga en jurist, revisor eller annan expert.

 

INNOVATIONSSUPPORT garanterar inte heller något resultat, löfte eller utfall som framställs på webbplatser som listas eller länkas.

 

Informationen i INNOVATIONSSUPPORT är endast avsedd som allmän information. Informationen tillhandahålls av INNOVATIONSSUPPORT och vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt, dock lämnar vi inga uttalanden eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådd, om fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på INNOVATIONSSUPPORT eller informationen, produkter, tjänster eller system som finns på INNOVATIONSSUPPORT för alla ändamål. Varje tillit som användare sätter till sådan information sker helt på eget ansvar.

 

Under inga omständigheter kommer INNOVATIONSSUPPORT att vara ansvariga för förlust eller skada inklusive utan begränsning, indirekt eller följdskada eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår på grund av förlust av data eller vinster som uppstår från, eller i samband med, användningen av INNOVATIONSSUPPORT.

 

Genom INNOVATIONSSUPPORT kan användare länka till andra webbplatser som inte kontrolleras av INNOVATIONSSUPPORT. INNOVATIONSSUPPORT har ingen kontroll över dessa webbplatsers art, innehåll och tillgänglighet. Att inkludera några länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stödjer de åsikter som uttrycks på dessa sidor. INNOVATIONSSUPPORT garanterar inte prestanda, effektivitet eller tillämpning av webbplatser som listas eller länkas till på INNOVATIONSSUPPORT.

 

INNOVATIONSSUPPORT arbetar för att allt ska fungera smidigt. INNOVATIONSSUPPORT tar dock inget ansvar för, och kommer inte att vara ansvarig för, när INNOVATIONSSUPPORT är tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.

 

FRISKRIVNING FÖR WEBBPLATSENS INNEHÅLL

INNOVATIONSSUPPORT avsäger sig allt ansvar för riktigheten av innehållet på denna webbplats. Besökare tar all risk att titta på, läsa, använda eller förlita sig på denna information. Om du inte på annat sätt har ingått ett uttryckligt avtal om motsatsen med webbplatsen, har du ingen rätt att förlita dig på att information som finns här är korrekt. Webbplatsen lämnar ingen sådan garanti.

 

SKADEERSÄTTNING

Om en besökare eller användare orsakar skada genom oriktig eller kriminella handlingar, som INNOVATIONSSUPPORT måste betala för, garanterar besökare och användare att ersätta INNOVATIONSSUPPORT.

 

INLÄMNINGAR

Besökaren godkänner som villkor för visning att all kommunikation mellan besökare och webbplats anses vara en insändare. Alla bidrag, inklusive delar därav, grafik som finns på det, eller något av innehållet i insändaren, ska bli Webbplatsens exklusiva egendom och kan användas utan ytterligare tillstånd för kommersiellt bruk utan ytterligare övervägande av något slag. Besökaren samtycker till att endast kommunicera den informationen till webbplatsen, som den för alltid vill tillåta webbplatsen att använda på vilket sätt som helst. "Insändningar" är också en bestämmelse i sekretesspolicyn.

 

NOTISER

Inget ytterligare meddelande av något skäl beror på Besökare och besökare garanterar uttryckligen ett medvetande om att rätten att meddela detta frånfaller som villkor för tillstånd att se eller interagera med webbplatsen.

 

INGA GARANTIER

INNOVATIONSSUPPORT LÄMNAR INGEN GARANTI AVSEENDE PRESTANDA ELLER ANVÄNDNING AV DENNA HEMSIDA ELLER DESS PRODUKTER OCH TJÄNSTER. INNOVATIONSSUPPORT FÖRVARAR INTE FÖRESKRIFTER ELLER GARANTIER AV NÅGON SOM UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, FÖR INFORMATIONEN, INNEHÅLL, MATERIAL, DOKUMENT, PROGRAM, PRODUKTER, BÖCKER ELLER TJÄNSTER INKLUDERADE PÅ ELLER GENOM DENNA WEBBPLATS. I HELT TILLÄMNANDE TILL LAGEN FRÅNGÅR INNOVATIONSSUPPORT’SALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUDERADE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJMÖJLIGHET OCH FITNESS FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.

 

ANSVARSBEGRÄNSNING

DU GODKÄNNER ATT AVSLUTA FÖRETAGET FÖR NÅGOT OCH ALLT ANSVAR ELLER FÖRSLAG SOM DU ELLER NÅGON PERSON ELLER ENHET MED DIG KAN LIDA ELLER FÖRHÅLLA ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN PÅ DENNA HEMSIDA OCH/ELLER DE RESURSER DU KAN LADDA NER WEBBPLATSEN . DU GODKÄNNER ATT FÖRETAGET INTE SKALL ANSVARA FÖR DIG FÖR NÅGON TYP AV SKADOR, INKLUSIVE DIREKT, INDIREKT, SÄRSKILD, INCIDENTAL, SÄKERHET, ELLER FÖLJANDE FÖRSLAG ELLER SKADOR FÖR ANVÄNDNING AV DENNA HEMSIDA.

INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA INKLUDERADE ELLER TILLGÄNGLIGA TILL HEMSIDAN KAN INNEHÅLLA FEL OCH TYPOGRAFISKA FEL. FÖRÄNDRINGAR LÄGGS PERIODISKT TILL INFORMATIONEN HÄR. BOLAGET OCH/ELLER DETS LEVERANTÖRER KAN GÖRA FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER ÄNDRINGAR I HEMSIDAN NÅGON TID.

 

FÖRETAGET OCH/ELLER DETS LEVERANTÖRER GÖR INGA FÖRESKRIVNINGAR OM LÄMPLIGHETEN, PÅLITLIGHETEN, TILLGÄNGLIGHETEN, PUNKTLIGHET OCH PRECISION AV INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA, TJÄNSTERNA OCH RELATERADE GRAFIK FÖR HEMSIDAN. I MAXIMALT OMRÅDE SOM TILLGÄNGLIGT GÄLLER ALL ALL INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERADE GRAFIK "SOM DEN ÄR" UTAN GARANTI ELLER VILLKOR.

FÖRETAGET OCH / ELLER DESS LEVERANTÖRER AVSÄGER SIG HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR MED AVSEENDE PÅ DENNA INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERAD GRAFIK, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL, TITEL, OCH ICKE-INTRÅNG.

 

I HÖGSTA TILLÄMPNING TILLGÅNG AV GÄLLANDE LAGER SKA FÖRETAGET OCH/ELLER DETS LEVERANTÖRER ANSVARIGA FÖR DIREKT, INDIREKT, STRAFFBARA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, BETYDANDE SKADOR, ELLER VILKA SKADOR SOM HELST, SKADOR FÖR LITE ANVÄNDNING, DATA ELLER VINSTER SOM FÖREKOMMER UTAN ELLER PÅ NÅGOT SÄTT SOM ÄR ANSLUTNA MED ANVÄNDNINGEN ELLER PRESTANDAN AV WEBBPLATSEN, MED FÖRHINDER ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER RELATERADE TJÄNSTER, BESTÄMMELSE AV ELLER MISSLYCKANDE ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER, ELLER FÖR ALL INFORMATION , PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERADE GRAFIK FÅNGADE PÅ WEBBPLATSEN ELLER UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, OCH OM DET BASERAS PÅ KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING, VÅRDSLÖSHET, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN MÖJLIGHET TILL SKADA. FÖR ATT VISSA STATER/JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR KONSEKVENS- ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING GÄLLER INTE DIG. OM DU ÄR MISSNÖJD MED NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN, ELLER MED NÅGON AV DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR, ÄR DIN ENDA OCH EXKLUSIVA ÅTGÄRD ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

 

Övriga friskrivning

Unika upplevelser och tidigare föreställningar garanterar inte framtida resultat! Vittnesmål här är oönskade och är icke-representativa för alla klienter; vissa konton kan ha sämre resultat än vad som anges. innebär risk och det finns alltid risk för förlust. Dina resultat kan variera. Om du inte har det extra kapital som du har råd att förlora bör du inte investera på marknaden.

 

Falska granskningar är helt förbjudna på vår webbplats eller system och kommer att leda till uppsägning och förbjudas från webbplats och system.

 

Alla länkar är endast för informationsändamål och garanteras inte för innehåll, noggrannhet eller något annat underförstått eller uttryckligt syfte.

 

Friskrivning vid nyhetsbrev

Om du väljer att ge oss din e -postadress eller annan personligt identifierbar information, använder vi den endast för att skicka dig vårt nyhetsbrev eller svara på din fråga.

 

Om du väljer att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet slutar du få några nyhetsbrev.

 

Antispam

 

Vad är spam?

I samband med elektroniska meddelanden avser skräppost oönskade, massmeddelanden eller diskriminerande meddelanden, vanligtvis skickade i kommersiellt syfte.

 

INNOVATIONSSUPPORT har en nolltoleranspolicy mot spam.

 

Automatisk spam filtrering

INNOVATIONSSUPPORTs meddelandesystem skannar automatiskt alla inkommande e -postmeddelanden och filtrerar bort meddelanden som verkar vara spam.

 

Problem med spam filtrering

Inget SPAM-system är 100% korrekt, och då och då kommer legitima meddelanden att filtreras bort av INNOVATIONSSUPPORT-system.

 

Om du tror att detta har hänt med ett meddelande du har skickat, vänligen meddela mottagaren av meddelandet på ett annat sätt.

 

Du kan minska risken för att ett meddelande fastnar i skräppostfiltren genom att skicka meddelandet i klartext (dvs. ingen HTML), ta bort eventuella bilagor och se till att dina meddelanden genomsöks efter skadlig kod innan de skickas.

 

Mottagning av oönskade meddelanden

I det osannolika fallet att du får något meddelande från INNOVATIONSSUPPORT eller skickas med INNOVATIONSSUPPORT -system som kan anses vara skräppost, vänligen kontakta INNOVATIONSSUPPORT med hjälp av informationen nedan så kommer saken att undersökas.

 

Hyperlänkning

 

INNOVATIONSSUPPORT välkomnar länkar till denna webbplats som görs i enlighet med villkoren i denna länkpolicy. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av villkoren i denna länkande policy.

 

INNOVATIONSSUPPORT länkar till andra, externa webbplatser som tillhandahåller information som vi bestämmer efter eget gottfinnande innehåller den mest användbara informationen för vårt program. Även om många webbplatser ger mycket användbar information, länkar INNOVATIONSSUPPORT bara till de webbplatser som ger det mest användbara innehållet.

 

Dessa länkar kan ändras när som helst när fler användbara webbplatser kommer till vår kännedom. Det enda syftet med någon extern länk är att berika denna webbplats för våra kunder. Alla förfrågningar om att inkludera en länk på denna webbplats utvärderas först och främst med tanke på våra kunders behov. I allmänhet uppfyller externa webbplatser inte INNOVATIONSSUPPORT: s syften om de innehåller, föreslår eller utläser något av följande:

 

 • Att förespråka eller motsätta sig politiska, miljömässiga eller socialt kontroversiella ämnen, frågor eller kandidater.
 • Nedvärdera eller främja någon person eller klass av personer.
 • Externt innehåll är inte lämpligt för läsare eller tittare i alla åldrar, eller länkar till eller annan marknadsföring av företag vars produkter eller tjänster inte är lämpliga för personer i alla åldrar.
 • Att främja eller uppmuntra till olagligt, våldsamt eller socialt oönskat beteende.
 • Marknadsföring eller tillgänglighet av alkohol eller tobaksvaror.
 • Marknadsföring eller tillgänglighet av olagliga droger.
 • Marknadsföring eller tillgänglighet för vuxen eller sexuellt orienterad underhållning eller material.
 • Marknadsföring, motstånd eller tillgänglighet av vapen.
 • Marknadsföring, motstånd eller tillgänglighet för spel.
 • Påståenden om effektivitet, lämplighet, önskvärdhet eller andra icke-objektiva uttalanden om företag, produkter eller tjänster.
 • Innehåll som gör intrång i något varumärke, upphovsrätt eller patenträttigheter från en annan.
 • Påståenden eller framställningar som bryter mot reklam- eller konsumentskyddslagar.
 • Innehåll som en rimlig medborgare kanske inte anser för att upprätthålla den värdighet och inredning som är lämplig för regeringen.

 

Denna lista är en icke -exklusiv lista. Den externa länkpolicyn gäller endast webbplatser utanför INNOVATIONSSUPPORT Webbansvarig ska fastställa rutiner för att övervaka genomförandet och den fortsatta tillsynen av denna policy. Dessa förfaranden ska innehålla en process för granskning av alla nya förfrågningar om externa innehållslänkar från INNOVATIONSSUPPORT -webbsidan till en annan sida för att säkerställa att denna policy följs innan begäran beviljas.

 

Varje begäran om en sådan länk ska utvärderas med hjälp av följande riktlinjer:

 

Är innehållet relevant?

 • Ger webbplatsen information eller tjänster som inte redan är tillgängliga eller länkade till på INNOVATIONSSUPPORT? Om inte, är webbplatsens kvalitet jämförbar med eller bättre än vad som redan tillhandahålls?
 • Är webbplatsen väl utformad, lätt att använda, kompatibel med flera webbläsare och tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

 

INNOVATIONSSUPPORT förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande och utan förklaring, när som helst återkalla externt innehåll av någon anledning.

 

Länkar till INNOVATIONSSUPPORT

Länkar som pekar på INNOVATIONSSUPPORT bör inte vara vilseledande eller bryta mot dessa länkande riktlinjer.

Lämplig länktext ska alltid användas.

 

Då och då kan vi uppdatera URL -strukturen på vår webbplats, och om vi inte skriftligen kommer överens, är du ansvarig för att uppdatera länkarna. Du får inte använda vår logotyp för att länka till denna webbplats (eller på annat sätt) utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

 

Du får inte rama in innehållet på denna webbplats eller använda någon liknande teknik i förhållande till innehållet på denna webbplats.

 

Länkar från denna webbplats

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som ägs och drivs av tredje part. Dessa länkar är inte godkännanden eller rekommendationer.

 

INNOVATIONSSUPPORT har ingen kontroll över innehållet på tredje parts webbplatser, och INNOVATIONSSUPPORT tar inget ansvar för dem eller för förlust eller skada som kan uppstå genom din användning av dem.

 

Borttagning av länkar

Du godkänner att om vi begär att radera en länk till INNOVATIONSSUPPORT som ligger inom din kontroll, kommer du att radera länken omedelbart.

 

Om du vill att vi ska ta bort en länk till din webbplats som finns på INNOVATIONSSUPPORT, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Observera att såvida du inte har en laglig rätt att kräva borttagning, kommer detta borttagning att ske efter vårt gottfinnande.

 

Returer och återbetalningar

 

INNOVATIONSSUPPORT erbjuder inte återbetalningar om det inte specifikt beskrivs. All försäljning anses annars vara slutgiltig.

 

Överenskommelse om sekretess

 

Detta sekretessupplysningsavtal ("avtal") har trätt i kraft ("ikraftträdandedatumet") mellan:

 • ("avslöjande parten"), nedan kallad "avslöjande part" ("avslöjande part", vilket uttryck ska betyda och inkludera dess auktoriserade representant (er), associerade, närstående, partner det kan utses för dess räkning eller som drar nytta av detta avtal),
 • och nedan kallad "Mottagarpartiet" ("Mottagande part", vilket uttryck ska innebära och inkludera dess (er) behöriga representant (ar), associerade, anknutna partner, partner det kan utses för dess räkning eller som gynnas av detta avtal).

 

Den avslöjande parten och mottagarpartiet kallas var och en som en part och tillsammans som parterna.

 

Parterna vill diskutera vissa affärsmöjligheter. Dessa diskussioner kan kräva att den avslöjande parten lämnar ut konfidentiell information till mottagarpartiet. Parterna vill skydda den konfidentiella informationen.

 

Definitioner

Med avslöjande part menas den part vars konfidentiella information tas emot av mottagarpartiet.

 

Mottagande part betyder den part som mottar avslöjande partis konfidentiella information.

 

Konfidentiell Information

Konfidentiell information avser all information från eller om den avslöjande parten som är identifierad som "konfidentiell" eller "proprietär" eller "privat" vid tidpunkten för avslöjandet, vid leverans muntligen eller på annat sätt

 

Konfidentiell Information gäller inte för information som redan är i mottagarpartens besittning utan tystnadsplikt, erhållen från en tredje part utan tystnadsplikt som oberoende utvecklats av mottagarpartiet.

 

Skyldigheter och undantag från skyldigheter

Den avslöjande parten garanterar att den har rätt att lämna ut sin konfidentiella information till den mottagande parten.

 

Mottagarparten går med på att inte använda konfidentiell information för eget bruk eller för något annat ändamål än att genomföra diskussioner om affärsmöjligheter mellan parterna.

 

Mottagarparten håller med om att den inte kommer att göra det utan föregående skriftligt medgivande från den avslöjande parten:

 

kopiera, reproducera, distribuera eller avslöja någon av avslöjande parts konfidentiella information till någon person, företag eller annan enhet än vad som är tillåtet skriftligen mellan parterna.

Ingenting i detta Avtal:

begränsar en parts rätt att utveckla, upphandla eller marknadsföra produkter och/eller tjänster som kan vara konkurrenskraftiga med dem som erbjuds av den andra parten så länge det inte finns någon godkänd användning av den andra partens konfidentiella information.

 

Falska eller flera användarkonton

 

Under inga omständigheter är falska eller flera användarkonton tillåtna. Personer som inte är villiga att vara öppna om vem de är och/eller försöker gömma sig bakom falska konton och profiler för att dela med sig av information, är inte tillåtna på vår webbplats eller system. Sådana konton och profiler kommer omedelbart att blockeras och förbjudas från vår webbplats och system. Om användaren av ett falskt konto också har ett riktigt konto kommer han/hon att blockeras och uteslutas från webbplatsen.

 

Garantier

 

Du godkänner att INNOVATIONSSUPPORT inte har lämnat några garantier om resultatet av att vidta några åtgärder, oavsett om det rekommenderas på denna webbplats eller inte. INNOVATIONSSUPPORT tillhandahåller utbildnings- och informationsresurser, kunskap och material som är avsedda att hjälpa användare av INNOVATIONSSUPPORT att lyckas i sin onlineverksamhet och annars. Du inser ändå att din slutgiltiga framgång eller misslyckande kommer att vara resultatet av dina egna ansträngningar, din speciella situation och otaliga andra omständigheter som ligger utanför kontrollen och/eller kunskapen om INNOVATIONSSUPPORT.

Du inser också att tidigare resultat inte garanterar ett liknande resultat. Således är resultaten som uppnås av andra - vare sig kunder eller kunder på INNOVATIONSSUPPORT eller på annat sätt - som tillämpar principerna i denna webbplats, ingen garanti för att du eller någon annan person eller enhet kommer att kunna få liknande resultat.

 

Copyright

 

INNOVATIONSSUPPORT, reserverar oss all upphovsrätt för text eller bilder i nyhetsbrevet. Texten eller bilderna i nyhetsbrevet får inte kopieras eller distribueras utan föregående tillstånd från INNOVATIONSSUPPORT.

 

Om det finns någon godkänd användning av innehåll bör följande villkor följas:

 • Källan till det kopierade materialet bör nämnas som INNOVATIONSSUPPORT,
 • Detta uttalande bör visas på alla former av distribution.

 

E-MAIL

 

Du kan välja att kommunicera med oss ​​via e-post. Men om du gör det bör du notera att säkerheten för internet-e-post är opålitlig. Genom att skicka konfidentiella eller känsliga e-postmeddelanden som är okrypterade accepterar du riskerna för sådan osäkerhet och eventuellt intrång i sekretess eller integritet över internet.

 

ANVÄNDARRÄTTIGHETER

 

Dessa är sammanfattade rättigheter som du har enligt dataskyddslagstiftningen:

 • Rätten till en tillgång
 • Rätt till rättelse
 • Rätten till radering
 • Rätten att begränsa behandlingen
 • Rätt att invända mot behandling
 • Rätten till dataportabilitet
 • Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet
 • Rätt att återkalla samtycke

 

Användaransvar

 

Användare av vår webbplats, tjänster och system är skyldiga att följa denna GDPR/sekretesspolicy och användarvillkor. Om en användare agerar, beter sig eller bryter mot dessa regler kan han/hon:

 • Var blockerad från att använda webbplatsen, tjänsterna och systemen inklusive alla tilläggssystem eller sociala mediekanaler etc. utan föregående varning.
 • Var ansvarig i domstol för ekonomisk skada för INNOVATIONSSUPPORT i samband med en brottslig handling.

 

Ändringar av GDPR & Användarvillkor

 

INNOVATIONSSUPPORT kan ändra vår tjänst och våra policyer, och vi kan behöva göra ändringar i denna GDPR & sekretesspolicy och användarvillkor så att de återspeglar vår tjänst och våra policyer. Om inte annat krävs enligt lag, meddelar vi dig (till exempel genom vår tjänst) innan vi gör ändringar i denna GDPR & sekretesspolicy och användarvillkor och ger dig en möjlighet att granska dem innan de träder i kraft. Om du sedan fortsätter att använda tjänsten är du bunden av den uppdaterade informationen. Om du inte vill godkänna detta eller någon uppdaterad GDPR och sekretesspolicy och användarvillkor kan du radera ditt konto.

 

Personal

Om du är en INNOVATIONSSUPPORT -arbetare eller sökande samlar vi in ​​information som du frivilligt lämnar till oss. Vi använder den insamlade informationen för personalresurser för att administrera förmåner till arbetare och skärmande sökande. Du kan kontakta oss för att (1) uppdatera eller korrigera din information, (2) ändra dina preferenser med avseende på kommunikation och annan information som du får från oss, eller (3) få ett register över den information vi har om dig. Sådana uppdateringar, korrigeringar, ändringar och raderingar har ingen effekt på annan information som vi behåller, eller information som vi har lämnat till tredje part i enlighet med denna sekretesspolicy före sådan uppdatering, korrigering, ändring eller radering.

 

Försäljning av verksamhet

INNOVATIONSSUPPORT förbehåller oss rätten att överföra information till en tredje part i händelse av försäljning, sammanslagning eller annan överföring av alla eller i huvudsak alla tillgångar till INNOVATIONSSUPPORT eller något av dess företagsföretag (enligt definitionen häri), eller den delen av INNOVATIONSSUPPORT eller någon av dess företagsföretag som tjänsten avser, eller i händelse av att vi avbryter vår verksamhet eller lämnar in en framställning eller har lämnat in en ansökan mot oss i konkurs, omorganisation eller liknande förfarande, förutsatt att tredje part accepterar att följa villkoren av denna sekretesspolicy och användarvillkor.

 

Uppsägning

 

Detta avtal träder i kraft från och med ikraftträdandedatumet och fortsätter så länge det inte sägs upp av varje part efter skriftligt meddelande.

 

Gällande Lag

 

Denna sekretesspolicy och användarvillkor styrs av lagarna i det land dr verksamheten är etablerad utan hänsyn till dess lagkonflikt. Du godkänner domstolarnas exklusiva jurisdiktion i samband med alla åtgärder eller tvister som uppstår mellan parterna under eller i anslutning till denna sekretesspolicy, med undantag för de personer som kan ha rätt att göra anspråk enligt Privacy Shield, det landet´s lagar, exklusive dess lagkonflikter, ska styra detta avtal och din användning av webbplatsen. Din användning av webbplatsen kan också omfattas av andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

 

Genom att använda INNOVATIONSSUPPORT eller kontakta oss direkt anger du ditt godkännande av denna sekretesspolicy och användarvillkor. Om du inte godkänner denna sekretesspolicy och användarvillkor bör du inte interagera med vår webbplats eller använda våra tjänster. Fortsatt användning av webbplatsen, direkt engagemang med oss ​​eller efter publicering av ändringar i denna sekretesspolicy och användarvillkor som inte påverkar användningen eller avslöjandet av dina personuppgifter väsentligt innebär att du accepterar dessa ändringar.

 

DMCA

 

Digital Millennium Copyright Act Policy

 

Välkommen till INNOVATIONSSUPPORT ("webbplatsen"). Vi respekterar andras immateriella rättigheter precis som vi förväntar oss att andra ska respektera våra rättigheter. I enlighet med Digital Millennium Copyright Act, Title 17, United States Code, Section 512 (c), kan en upphovsrättsinnehavare eller deras agent skicka ett meddelande om borttagning till oss via vårt DMCA -agent som anges nedan. Som internetleverantör har vi rätt att kräva immunitet mot nämnda intrångsanspråk i enlighet med DMCA: s "safe harbor" -bestämmelser. För att lämna in ett krav på intrång i god tro till oss måste du skicka meddelandet till oss som innehåller följande information:

 

Notis om intrång – Yrkande

 • En fysisk eller elektronisk signatur av upphovsrättsinnehavaren (eller någon som är auktoriserad att agera på ägarens vägnar);
 • Identifiering av det upphovsrättsskyddade verket som påstås ha kränkts;
 • Identifiering av det kränkande materialet som ska tas bort och information som är tillräckligt tillräcklig för att tjänsteleverantören ska kunna hitta materialet. [Skicka webbadressen till sidan i fråga för att hjälpa oss att identifiera det påstått stötande arbetet];
 • Information som är tillräckligt tillräcklig för att tjänsteleverantören ska kunna kontakta den klagande parten inklusive ditt namn, fysiska adress, e -postadress, telefonnummer och faxnummer;
 • Ett uttalande om att den klagande parten i god tro tror att användningen av materialet är otillåtet av upphovsrättsagenten; och
 • Ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt och, under straff av mened, att den klagande parten har rätt att agera för upphovsrättsinnehavarens räkning.

 

Avdelning 17 USC §512 (f) ger civilskadepåföljder, inklusive kostnader och advokatkostnader, mot varje person som medvetet och väsentligt ger en felaktig bild av viss information i ett meddelande om överträdelse enligt 17 USC §512 (c) (3).

 

Skicka alla meddelanden om borttagning via vår kontaktsida. Skicka via e -post för snabb uppmärksamhet.

 

Observera att vi kan dela identiteten och informationen i alla krav på upphovsrättsintrång vi får med den påstådda kränkaren. När du lämnar in ett anspråk förstår du att du accepterar och godkänner att din identitet och anspråk kan kommuniceras till den påstådda kränkaren.

 

Motanmälan – Restaurering av Material

Om du har fått ett meddelande om att material tas bort på grund av ett krav på upphovsrättsintrång kan du ge oss en motanmälan i ett försök att få materialet i fråga återställt till webbplatsen. Nämnda meddelande måste ges skriftligen till vår DMCA -agent och måste innehålla väsentligen följande delar enligt 17 USC avsnitt 512 (g) (3):

 

 • Din fysiska eller elektroniska signatur.
 • En beskrivning av materialet som har tagits ner och materialets ursprungliga plats innan det togs ner.
 • Ett uttalande med straff för mened att du har en god tro på att materialet har tagits bort eller inaktiverats till följd av misstag eller felidentifiering av materialet som ska tas bort eller inaktiveras.
 • Ditt namn, adress och telefonnummer och ett uttalande om att du samtycker till den federala tingsrättens jurisdiktion för det rättsliga distrikt där adressen finns (eller om du befinner dig utanför USA, att du samtycker till jurisdiktion för varje rättsligt distrikt där tjänsteleverantören kan finnas), och att du kommer att acceptera delgivning av processen från den person eller det företag som lämnade den ursprungliga överträdelsen.
 • Skicka ditt motmeddelande via vår kontaktsida. E-post rekommenderas starkt.

 

Upprepa Intrångspolicy

Vi tar upphovsrättsintrång på största allvar. I enlighet med kraven på upprepade intrång i policyn i Digital Millennium Copyright Act, för vi en lista över DMCA -meddelanden från upphovsrättsinnehavare och försöker i god tro att identifiera eventuella upprepade kränkare. De som bryter mot vår interna policy för upprepade intrång kommer att få sina konton avslutade.

 

Modifieringar och förändringar

INNOVATIONSSUPPORT förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet i denna policy för hantering av DMCA. Du uppmuntras att återkomma för att granska denna policy för att se eventuella ändringar.

 

Part 2 tecknar i samband med detta avtal om Fair Innovation™ en överenskommelse med SweInn om att bedriva ett etiskt, moraliskt och juridiskt korrekt samarbete med andra parter avseende samarbeten som härrör till att utveckla idéer till innovationer.

 

Avtal om Safe Innovation

 

Safe Innovation avser att samarbeten sker utifrån ett rättvist, jämlikt och jämställt perspektiv där alla människor har lika värde. Överenskommelsen om Safe Innovation sker för att stimulera ett ökat, positivt samt riskfriare samarbete mellan parter inkluderande att undvika alt minimera kostnadskrävande juridiska processer.

 

Avtalet om Safe Innovation gäller mellan parter som samarbetar med utveckling av innovationer i någon fas.

 

Innehåll

Safe Innovation innebär att parter som inleder en diskussion, genomför ett samarbete om utveckling, inköp, tecknar avtal/överenskommelse om licensiering och/eller försäljning av ett koncept eller en idé, uppfinning och/eller innovation, skall mötas och arbeta på ett sätt som tryggar respektive part etiskt, moraliskt samt ekonomiska intresse.

 

Part skall inte utge felaktig utsago om ett förhållande i avsikt att i ett senare skede, inleda en egen produktion av den idé, uppfinning eller innovation som diskuterats genom kopiering eller oegentligt övertag. Vidare skall respektive part äga rätten till sin idé, uppfinning och innovation intill dess annat skriftligen har avtalats. Avtal mellan parterna skall upprättas på samma sätt enligt Fair Innovation och skall medföra att part inte försätts i en otillbörlig situation, underläge med men, skada eller förlust för part.

 

Part som anlitar idébärare/uppfinnare har ansvar för att dennes fysiska och psykiska arbetsmiljö säkerställs.

 

GENERELL SEKRETESS

 

TYSTNADSPLIKT

Part har tystnadsplikt avseende all information, prototyper, teknik, system, koncept, idéer eller uppfinningar som förmedlas av INNOVATIONSSUPPORT och/eller dess medlem, part enligt detta avtal, förmedlad muntligt eller skriftligt, såväl känd såsom okänd till tredje man. Detta gäller all information, prototyper, teknik, koncept, idéer, uppfinningar som parten har fått, får eller kommer att få tillgång till inom avtalet. Part äger ej rätten att kopiera information, prototyper, teknik, system, koncept, idéer eller uppfinningar för eget bruk. Part ansvarar för att mottagen information, prototyper, teknik, system, koncept, idéer eller uppfinningar som förmedlats till part, hanteras och förvaras på sådant sätt att det ej tillgängliggörs för tredje man. Vid fall där part har egen information, prototyper, teknik, system, koncept, idéer eller uppfinningar som tidigare utvecklats, skall detta vara dokumenterat innan det tillfälle när part får tillgång till information, prototyper, teknik, system, koncept, idéer eller uppfinningar som förmedlas av INNOVATIONSSUPPORT och/eller dess medlem.

 

INFORMATION, IDÉER OCH KONCEPT

Information förekommer i bl.a. följande former: Lagrad i datorer, sänd och mottagen via nät, tryckt och skriven på papper såsom text, bilder, fotografier och ritningar, faxmeddelanden, lagrad på media, talad (även i telefon), e-post, lagrad i databaser, lagrad på mikrofilm eller microfiche, presenterad på overhead eller andra metoder att överföra kunskap och idéer samt andra nu kända eller okända förmedlingssätt.

 

UPPFINNINGAR OCH PROTOTYPER

Med uppfinning/prototyp menas en fysisk anordning som framställs i syfte att utgöra grund till utvärdering, bedömning, uppvisning och utveckling. Prototyp kan vara utförd i trä, metall, plast, gummi, papper, papp, gips eller annat material för sammanhållning och bearbetning.

 

Uppfinning/prototyp får ej avbildas, kopieras, fotograferas eller på något sätt dokumenteras som möjliggör att prototypens idé, funktioner eller sammansättning kan överföras eller tillgängliggöras för tredje man.

 

TEKNIK & SYSTEM

Förekommer i olika former av datamedia såsom datorer, hårddiskar, mjukvara, routrar, modem eller annan data- och kommunikationsutrustning som tillhandahålls av föreningen eller föreningens medlem eller som genom dess försorg installeras och/eller sammansätts. Alla former av denna teknik får inte öppnas, kopieras eller hanteras på sådant sätt att den kommer mig själv eller annan tillhanda.

 

Alla de koncept och systemutvecklingsprojekt som presenteras tillhör medlem och får inte på något sätt delges tredje man eller utnyttjas för egen vinning enligt vidstående innehåll.

 

Kopiering och/eller vidareutveckling

Idé eller uppfinning som uppstår ur den ursprungliga informationen om idé/uppfinning som delas mellan part, skall förhandlas separat mellan parterna. Sådan information får inte nyttjas för att undgå den ursprungliga idéen/uppfinningen på sådant sätt att idébärare/uppfinnare fråntas rätten till ersättning för sin ursprungliga idé/uppfinning. Vid sådant fall som utveckling uppstår, skall värdet efter skriftligt framställt anspråk, fördelas mellan parterna i proportion till den värdeökning som sker enligt separat överenskommelse.

 

ANSVAR

 

Brott mot denna överenskommelse

Part som bryter överenskommelse om Safe Innovation, kommer att utredas samt vid de fall som brott mot överenskommelsen kan styrkas, hamna i den varningslista som drivs av INNOVATIONSSUPPORT.

 

Utredning sker av oberoende utredare samt av INNOVATIONSSUPPORT internutredare samt granskas av INNOVATIONSSUPPORT granskningskommité. Beslut av INNOVATIONSSUPPORT granskningskommité publiceras i de portaler och forum som omfattar INNOVATIONSSUPPORT och dess medlemmar.  Beslutet kan inte överklagas.

 

Allvarlig och upprepad oetisk, omoralisk och brottslig verksamhet publiceras massmedialt.

 

Denna överenskommelse reglerar inte bort möjligheten till tvist och stämning via Svensk eller internationell domstol eller annat organ för förhandling och beslut inom immaterialrätten.

 

Vid intrång eller stöld av annan utomstående part, skall en part informera de andra samt bistå övriga parter för att minimera skada för part.

 

Friskrivningsklausul

INNOVATIONSSUPPORT friskriver sig från allt ansvar utifrån att det är läsare som självständigt avgör huruvida denne påverkas och/eller beslutar utifrån av INNOVATIONSSUPPORT framtagen information.

 

Upphörande av avtal

Detta avtal gäller tills vidare eller tills dess att någon part skriftligen avslutar den eller vid det fall som INNOVATIONSSUPPORT utredningskommitté beslutar om terminering vid påvisade brott mot avsnittet Fair Innovation™ enligt detta avtal. Medparten har informerats om att sekretessen avseende detta avtal gäller 25 år efter att ett samarbete avbrutits.

 

Separata tecknade avtal om sekretess har företräde framför detta avtal avseende avsnittet om generell sekretess enligt detta avtal.

 

UPPKOMMEN SKADA

Part svarar för de skador som tillfogas INNOVATIONSSUPPORT och/eller part enligt detta avtal, medlem genom brott mot detta avtal. Part är medveten om att underlåtenhet att följa detta avtal kan leda till rättslig prövning med skadeståndsanspråk motsvarande den skada som åsamkats.

 

Ditt Absoluta Samtycke

Vi har uppdaterat vår GDPR & sekretesspolicy och användarvillkor för att ge dig fullständig insyn i vilken information som samlas in när du besöker vår webbplats samt hur den används. Genom att använda INNOVATIONSSUPPORT, registrera ett konto eller göra ett köp eller någon annan relaterad affärsaktivitet, godkänner du härmed vår GDPR & sekretesspolicy, användarvillkor och avtal om Safe Innovation.

 

Kontakta Oss

 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

 • Via email: info@innovationssupport.se
 • Via telefon nummer: 0725 90 12 00
 • Via denna Länk: https://www.innovationssupport.se

 

 

 

 

Innovationssupport hjälper kreativa människor och organisationer att utveckla fler innovationer snabbare

Copyright © 2023 Innovationssupport                             GDPR & Användarvillkor                             Powered by Zuport.se